Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko partnerem projektu CZYSTA ENERGIA

Autor: 
inf. MH
1JaszkowaGornaAres2022.jpg

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko partnerem projektu CZYSTA ENERGIA – BUDOWA INFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW KLASTRA ENERGII ARES
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Priorytet 3
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.1
Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny
Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).
Całkowita wartość projektu: 9 126 302,12 zł
Dofinansowanie z EFRR: 6 773 829,74 zł
Projekt partnerski dotyczy realizacji działań w zakresie inwestycji związanych z budową infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii „Autonomiczny Region Energetyczny Sudety” (ARES). Wnioskodawcą – Liderem projektu jest Gmina Miejska Duszniki-Zdrój. Partnerzy projektu: Gmina Kudowa-Zdrój, Gmina Lądek-Zdrój, Gmina Kłodzko, Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina Lewin Kłodzki, Gmina Międzylesie, Gmina Radków, Gmina Stronie Śląskie, Powiat Kłodzki, Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko, Gmina Szczytna.
Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES.
Realizacja projektu umożliwi:
- spadek emisji gazów cieplarnianych – CO2,
- ochronę środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES.
- wzrost udziału energii pochodzącej z OZE.
Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich otrzymała dofinansowanie o wartości 597 349,96 zł na realizację zadania pn. Wyposażenie kotłowni budynku Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Jaszkowej Górnej w instalacje pomp ciepła z podłączeniem do instalacji wewnętrznych (Jaszkowa Górna 71). Planowane koszty całkowite zadania wynoszą 718 645,90 zł.
Okres realizacji projektu do 31 grudnia 2022 r.

Wydania: