W kilku zdaniach - Szczytna

Autor: 
Danuta Chmielarz
IMG-5688.jpg
IMG-5692.jpg

Z sesji Rady Miejskiej.
Komu absolutorium i wotum zaufania.
W roku 2021 mieliśmy w Gminie Szczytna pięcioro burmistrzów i wiceburmistrzów, więc kiedy przyszło do udzielenia absolutorium i wotum zaufania za ten rok, zaczęto się zastanawiać – komu. Temu, który był burmistrzem, czy tym, którzy burmistrza zastępowali, brać pod uwagę długość pełnienia funkcji, czy efekty? Wątpliwości wywołał radny J. Hara i chociaż wydawały się one absurdalne, dyskusja prawie się rozwinęła. Na szczęście ktoś wpadł na pomysł, żeby o radę zapytać panią radczynię prawną, która krótko i na temat oświadczyła, że gmina miała jeden urząd burmistrza, zmieniali się sprawujący go ludzie, więc absolutorium przyznawać należy urzędowi. Potem już poszło gładko; po sprawozdaniu z wykonania budżetu, po sprawozdaniu finansowym za rok 2021 dyskusja była symboliczna, stanowisko Komisji Rewizyjnej – pozytywne, opinia RIO – pozytywna, tak więc i absolutorium, i wotum zaufania radni obdarzyli urząd burmistrza, chociaż z pewnymi uwagami.

Jest uchwała o wysokości opłaty za odpady.
Trudno było w tym roku ustalić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. Okazało się, że zbyt wiele osób za odpady po prostu nie płaci, więc ktoś to musi robić, będą to robić pozostali mieszkańcy w podwyżkach, robi to Gmina, dofinansowując Spółkę Komunalną coraz większymi kwotami. Wiceburmistrz wszystko dokładnie policzył, pokazał na słupkach, czym olśnił niektórych radnych, porównał z ościennymi miastami, obiecał kroki w kierunku egzekwowania należności od opornych i nowe stawki przyjęto. Za odpady odbierane w sposób selektywny – 35zł od każdej osoby, za odpady z budynków jednorodzinnych kompostujących odpady – 32 zł od jednej osoby, za nieselektywne odpady – 140 zł od jednego mieszkańca. Uchwała jest, ale problem nie zostanie rozwiązany. Skąd tak znaczny wzrost „produkcji” odpadów? Wystarczy przyjrzeć się niektórym faktom: 1. w ostatnich latach bardzo wzrosła liczba turystów przejeżdżających przez gminę i zatrzymujących się w niej, także na dłużej, 2. wzrosła znacznie ilość obiektów świadczących usługi turystyczne – pensjonaty, domki letniskowe, pokoje na krótki wynajem. Tymczasem okazuje się, że ostatni raz aktualizowano liczbę miejsc noclegowych w roku 2000. Zarejestrowano wtedy około 1600 miejsc noclegowych i 75 obiektów turystycznych (inf. Urząd Miasta). Należałoby więc urealnić bazę noclegową w gminie, uporządkować system płatności za gospodarkę odpadami w tej sferze naszej egzystencji, a gdyby jeszcze porównać wzrost zużycia wody w okresie wiosenno-letnim ze wzrostem odbieranych odpadów, sprawa byłaby jaśniejsza. Nie chodzi o ściganie kogokolwiek, chodzi o zwykłą przyzwoitość.

Zniszczyłeś – pokryj koszty naprawy.
Doprowadzany z trudem do użytku plac zabaw dla dzieci został zniszczony w końcowym etapie jego remontu. Burmistrz Szczytnej wyznaczył nagrodę pieniężną temu, kto wskaże sprawców. Stało się to dość szybko. Sprawcy zostali zidentyfikowani i odpowiedzą za zniszczenie, a młodzi ludzie, którzy się do tego przyczynili, w imieniu burmistrza Marka Szpaniera zostali zaproszeni wraz z rodzicami do sali posiedzeń w Urzędzie Miasta, gdzie otrzymali podziękowania na piśmie; wręczył je w imieniu Burmistrza Krzysztof Hawałej, kierownik Referatu Technicznego. Nagrodę podzielono na równe części.

Się buduje … posterunek.
Dosłownie od kilku dni trwają prace przygotowujące działkę przy ul. Dojazdowej do budowy nowego posterunku policji. Gmina zobowiązała się do przekazania takowej Policji, uzbrojenia jej, a gdy już będzie gotowa, staną na niej kontenerowe pomieszczenia nowego posterunku. Mówi się, że będą tam również policjanci, nawet podobno 8, ale czy to prawda? Mamy smutne doświadczenia z takimi obiecankami. No i nie wiadomo jak zadziała plakacik w gablocie w gablocie przed budynkiem Urzędu - „Szybki nabór”; przychodzi kandydat w klapkach i krótkich gatkach, wyjeżdża na szybkim, doskonale wyposażonym motocyklu. Póki co, panowie policjanci wpadają na dyżury, i to nie zawsze, kiedy być powinni. Miejmy nadzieję, że to się zmieni.

Plac zabaw dla dzieci prawie gotowy.
Jeszcze tylko ostatnie prace, jeszcze kilka niezbędnych zabezpieczeń i udogodnień i już „raj” dla najmłodszych będzie gotowy. Śmiem twierdzić, że będzie to najpopularniejsze miejsce w Szczytnej, a właściwie już jest.

Powtórka z historii.
21. lipca 2022 r. w sklepach, szczególnie tych większych, poruszenie; klienci szukają cukru – nie ma. Kiedy będzie ? Nie wiadomo, jak przywiozą, od razu znika. Sól też znika, ale wolniej. Brawo rząd! – ktoś rzuca w sklepową przestrzeń. To nie rząd, oburza się starsza pani, to ludzie wykupują i ...Czesi. Potrzebuję kilogram cukru do smażenia jabłek, spotykam ten ostatni kilogram w małym sklepiku, za 5,90 zł. Muszę kupić papier toaletowy i papierowe ręczniki, ta myśl mnie prześladuje, ale swoim zwyczajem, nie kupuję. Może nie, aż tak źle nie będzie...

Wydania: