NOWY PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KUDOWIE-ZDROJU

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
PIK001.jpg
PIK004.jpg

To kolejny Punkt Interwencji Kryzysowej, który dzięki dobrej współpracy samorządowców został uruchomiony dla mieszkańców powiatu kłodzkiego. Maciej Awiżeń – starosta kłodzki wraz z Anetą Potoczną – burmistrzem Kudowy-Zdroju, oficjalnie podpisali porozumienie o współpracy i otworzyli Punkt Interwencji Kryzysowej przy ul. Poznańskiej 2 w Kudowie-Zdroju.
W spotkaniu udział wzięli również radni powiatowi: Michał Cisakowski wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Małgorzata Kanecka członek Zarządu Pow. Kłodzkiego. Jak podkreśla Starosta: Wszystkim nam bardzo zależało na uruchomieniu tego Punktu Interwencji Kryzysowej, właśnie w Kudowie-Zdroju. Mając na uwadze przede wszystkim dostępność oraz jakość oferowanych nieodpłatnych usług specjalistycznych dla mieszkańców tej części powiatu. Udało się, dzisiaj już funkcjonuje w Kudowie kolejny PIK.
W 2021 Powiat Kłodzki w ramach współpracy z włodarzami miast, utworzył dwa Punkty IK: w Nowej Rudzie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 18 oraz w Bystrzycy Kłodzkiej, przy ul. H. Sienkiewicza 8. Utworzenie kolejnego PIK-u ułatwi mieszkańcom Kudowy-Zdroju i okolic dostęp do miejsca, gdzie zostanie udzielona pomoc przez psychologa w formie wsparcia psychologicznego, mającego na celu przywrócenie równowagi psychicznej, poczucia bezpieczeństwa osobie, która nagle znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i nie jest w stanie sobie z nią samodzielnie poradzić. PIK uruchomiony został dzięki bardzo dobrej współpracy Starosty z Burmistrzem Kudowy-Zdroju oraz pozyskanym środkom z programu z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Powiat Kłodzki w tym projekcie zapewnia obsługę specjalisty – psychologa, Burmistrz natomiast udostępniła bazę lokalową. PIK w Kudowie będzie czynny w każdy poniedziałek w godz. 9:00 – 11:00. Tel. kontaktowe: 74 867 31 30, 726 130 988. Więcej informacji w linku: http://pcpr.klodzko.pl/oik

Wydania: