W kilku zdaniach - Szczytna

Autor: 
Danuta Chmielarz
Bez nazwy 12.jpg
Bez nazwy 13.jpg
Bez nazwy 3a.jpg
s7.jpg

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przewodniczący Stanisław Czarnik w imieniu wszystkich zebranych życzył burmistrzowi Markowi Szpanierowi powrotu do zdrowia. Niestety, ten proces zupełnie od chorych nie zależy, jest jak gwałtowna wichura, która zjawia się i przechodzi, czasem niespodziewanie szybko, czasem wolniej. Więc dobre życzenia i myśli są zawsze potrzebne.
A tymczasem w Szczytnej.
*Z sesji Rady Miejskiej. Zmiana w składzie RM.
W wyniku wyborów uzupełniających przeprowadzonych w dn. 6. marca 2022 r. w okręgu wyborczym nr 1 nową radną została Renata Dudek, która ślubowanie złożyła na sesji 31.03.2022. Głosowania nie przeprowadzono, ponieważ była ona jedyną kandydatką na radnego.
Pani R. Dudek zgłosiła chęć pracy w dwóch stałych komisjach RM – Komisji Rewizyjnej i Komisji Spraw Społecznych. Jest to już trzecia osoba w tej kadencji Rady Miejskiej, która sprawuje ten sam mandat. Czy ostatnia?
*Targ w Szczytnej.
Z RM wyszedł pomysł, by w Szczytnej organizować piątkowo- sobotnią sprzedaż płodów rolnych. Miejsce do nieodpłatnego prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników wyznaczono na działce w obrębie Nowe Miasto (dawne boisko szkolne). Uchwalono także regulamin w sprawie zasad prowadzenia handlu. Skargi i wnioski związane z działalnością handlu można było składać w Urzędzie Miasta i Gminy. I złożono, bowiem w pobliżu planowanego targowiska już działają trzy sklepy warzywno-spożywcze, a ich właściciele nie wyrażają zgody na taką lokalizację z powodu obawy o własne dochody. Trwa poszukiwanie innego miejsca.
*Korpus Wsparcia Senior +.
Dyrektor OPS w Szczytnej Monika Król zaprezentowała na sesji RM nowy program opieki nad seniorami; propozycje były dwie: opieka w ramach wolontariatu i opaski bezpieczeństwa. Wolontariatu u nas nie ma, na opaski zdecydowało się znacznie więcej seniorów niż będzie samych opasek. Trzeba więc będzie trzymać się ściśle określonych kryteriów.
Przypomnę, że w roku 2021 mieliśmy w gminie 7002 mieszkańców (zameldowanych na stałe 6922 ); zmarło w minionym roku 106 osób, urodziło się 43. W marcu bieżącego roku w gminie odnotowano 900 mieszkańców – Senior 70+ i 1510 mieszkańców - Senior 65+. Opieki wymaga wielu z nich, systematycznej. Tej zdrowotnej, także. Wśród najstarszych, samotnych jest wiele osób, które nawet od kilku lat nie miały kontaktu z lekarzem, nawet z pielęgniarką. Nie robią badań, nie zmieniają leków, powoli zmniejsza się ich komfort życia. Nie chcę niczego sugerować, nikogo obwiniać, wiem, aż za dobrze, o ograniczeniach, ale wciąż pamiętam słowa bliskiej mi osoby, która w czasie naszego ostatniego spotkania, w szpitalu powiedziała: Jeśli ktoś ci powie, że tu jest dobrze, że tu leczą, nie wierz, tu jest umieralnia.
*Zrezygnowali z funduszu sołeckiego.
Fundusz sołecki już w Gminie Szczytna funkcjonował. Przed laty. Potem z niego zrezygnowano. Propozycja powróciła w bieżącym roku. Sołtysi jednak i Komisja Wiejska opowiedzieli się „za brakiem funduszu sołeckiego”. Radny J.Janiszewski stwierdził, że ma wrażenie, że taka postawa ogranicza samodzielność wsi. J. Hara dorzucił, że nie rozumie dlaczego sołtysi nie zgadzają się na odrębny fundusz. Więc sołtysi odpowiedzieli: są niedoinformowani; obawy budzi w nich koszt utrzymania świetlic wiejskich; nie wiedzą, jaką kwotą mogliby dysponować; pytając o szczegóły tej zmiany, nie doczekali się odpowiedzi. Wiceburmistrz W. Zimoch podsunął propozycję, żeby uporządkować dyskusyjne sprawy i zacząć wszystko od nowa.
Uchwałę o nietworzeniu funduszu sołeckiego przyjęto, ale wszystko wskazuje na to, że jednak trzeba będzie do tego wrócić.
*Uchodźcy z Ukrainy w Szczytnej.
W gminie Szczytna pojawili się uchodźcy w drugiej połowie lutego i zostali zakwaterowani głównie w prywatnych domach; były to szczególnie kobiety z dziećmi. Obecnie jest ich około 60 osób (jest to liczba zmienna), nadal mieszkają w części w domach prywatnych, ale niektórzy już w przygotowanych pomieszczeniach przy ul. Pocztowej. Niektórzy pracują, inni poszukują pracy. Niektórzy mają już numery PESEL, inni złożyli ankiety upoważniające do pomocy. Do SP. im. Orła Białego uczęszcza 8 dzieci. Zostały serdecznie przyjęte przez wszystkie klasy, a Rada Rodziców zakupiła im część wyposażenia szkolnego – potrzebne rzeczy same sobie wybrały ze zgromadzonych wyprawek – od plecaków, do zeszytów i innych przyborów.
*Doczekaliśmy się.
Szczytna budzi się z rocznego letargu chodzi oczywiście o to, co w ubiegłym roku wzbudzało tyle złych emocji. Po pierwsze – plac zabaw dla dzieci, w połowie kwietnia rozpoczęły się tam prace remontowe. Okazało się, że może je wykonać doświadczony stolarz i prace już trwają. Prawdopodobne jest udostępnienie placu dzieciom w maju. Również fontanny – ta na Placu za Bramą i mniejsza, na skwerze przy ul. Wolności – radośnie obwieściły swój powrót do „życia”.
*Nie możecie tego zrobić wy, zrobimy to za was.
W sobotnie przedpołudnie odpowiedzieli swoją obecnością na górnej drodze do Dusznik-Zdroju, drodze powiatowej, ze sprzątaniem której Zarząd Dróg Powiatowych nie może sobie poradzić. Byli wśród nich pracownicy Urzędu z Wiceburmistrzem, Radni, mieszkańcy Szczytnej.
Sprzątali całą drogę; korzystają z niej piesi, spacerowicze, korzystają zmotoryzowani. Po rodzajach odpadów można mniemać, że najwięcej z nich to zwykłe pospolite brudasy, alkoholicy, amatorzy spacerów z przystankami na odpoczynek. Natomiast przydrożne łąki wskazują o obecności na nich dzików i piromanów. Jak na często uczęszczaną drogę, za dużo przy niej potężnych drzew z uschniętymi konarami.

Wydania: