Pytanie sondażowe nr 407: Czy obawiasz się o swoje bezpieczeństwo?

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Proponowane odpowiedzi:
a/ tak, b/ nie, c/ raczej tak, d/ raczej nie, e/ inne

Pytanie sondażowe nr 406 brzmiało: Czego się spodziewasz w pierwszym półroczu 2022 roku?
A oto odpowiedzi:
a/ niczego specjalnego – 8,48%, b/ będzie dobrze – 28,82 %, c/ obawiam się pogorszenia – tu aż 52,54% naszych respondentów przychyla się do tej alternatywy. Odp. d/ inne – 10,16%, a w nich m.in.: boję się wszystkiego, nie potrafię powiedzieć, mam nadzieję, że będzie lepiej, oby było dobrze, no i: mam nadzieję, że zdam egzamin na prawo jazdy.
Kom. red.: oj, nie mamy zanadto optymizmu w sobie.

Wydania: