Polanica-Zdrój inwestuje w ochronę środowiska i wsparcie klimatu

Autor: 
inf. Biuro Pras.Polanica
4.jpg
5.jpg

W ciągu dwóch lat Polanica-Zdrój wyda prawie 9 milionów złotych w ramach działań nad renowacją terenów zielonych w mieście. Zdecydowana większość środków przeznaczonych na ten cel pochodzi z dofinansowania funduszy norweskich.
Projekt zakłada przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę, ale także szereg inicjatyw i szkoleń, które mają zwiększyć świadomość mieszkańców Polanicy-Zdroju na temat łagodzenia zmian klimatu.
Największe zmiany nastąpią w Parku Zdrojowym. - Zostaną tam przeprowadzone bardzo gruntowne prace na drzewostanie. Pojawią się liczne nasadzenia nowych drzew. Zmodernizowane zostaną również ścieżki oraz wymienione będzie oświetlenie. Przeprowadzony zostanie remont muszli koncertowej oraz fontanny znajdującej się przy Teatrze Zdrojowym – wylicza Agata Winnicka, wiceburmistrz Polanicy-Zdroju.
Kolejne kluczowe inwestycje realizowane w ramach projektu to: budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z punktem widokowym na Wzgórzu Marii; wprowadzenie zieleni wysokiej w pasach przydrożnych ulic Żeromskiego, Zwycięzców, Leśnej, Parkowej, Krynicznej, Ogrodowej, Nałkowskiej i Piastowskiej; budowa ogrodu edukacyjnego na terenie szkoły przy ul. Kościuszki; czy też zwiększenie powierzchni retencyjnej oraz biologicznie czynnej przy deptaku na ul. Zdrojowej.
- Bardzo nas cieszy, że dzięki temu projektowi, dzięki temu dofinansowaniu będziemy mogli również stworzyć nowe skwery zieleni, które pojawią się nie tylko w centrum miasta, ale również na jego obrzeżach – mówi Agata Winnicka.
Władze Polanicy-Zdroju chcą także zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i inicjatyw, które korzystnie wpływają na klimat. - Przewidzianych zostało wiele działań o charakterze promocyjnym i edukacyjnym. Będą to między innymi konferencje, warsztaty dla nauczycieli, szkolenia dla urzędników, wyścigi rowerowe dla dzieci, konkursy, pikniki rodzinne i wiele, wiele innych – kończy wiceburmistrz Polanicy-Zdroju Agata Winnicka.
Całkowity koszt projektu rewitalizacja terenów zieleni w Polanicy-Zdroju to 8 893 346,21 zł. Przyznana kwota dofinansowania z funduszy norweskich to 7 397 556,64 zł. Realizacja tego projektu zakładana jest na dwa lata i ma się zakończyć w 2024 roku.

Wydania: