Petycja do Premiera RP

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001.jpg
002.jpg

Starosta kłodzki – Maciej Awiżeń podpisał petycję skierowaną do Premiera RP – Mateusza Morawieckiego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego w sprawie uruchomienia linii kolejowej nr 322 Kłodzko – Lądek Zdrój – Stronie Śląskie. Z petycją do Starosty przyjechali: Zbigniew Szczygieł – radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Adam Jaśnikowski – koordynator Śnieżnickiego Klubu Biznesu. Omówiono wiele tematów ważnych dla przedsiębiorców i regionu. Podsumowano spotkania Śnieżnickiego Klubu Biznesu w Lądku Zdroju oraz aktualną sytuację w naszym regionie. Przedyskutowano temat komunikacji zastępczej do Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego. Omówiono też kwestie spotkania przygotowawczego Śnieżnickiego Klubu Biznesu z przedsiębiorcami w Nowej Rudzie, które planowane jest w marcu.

Wydania: