Współpraca na pograniczu

Autor: 
Mirosław Awiżeń
DSCN6170.jpg
DSCN6175.jpg

Między rządami Czech i Polski iskrzy, a nawet wrze ale..
...lokalna, przygraniczna współpraca ma się dobrze. Udowodniła tę tezę polsko-czeska Konferencja z okazji 25.lecia Euroregionu Glacensis 7-8 października, która odbyła się w hotelu uzdrowiskowym St. George w Kudowie-Zdroju na zaproszenie pp. Czesława Kręcichwosta, przewodniczącego polskiej części EG i Petra Hudouska, przewodniczącego czeskiej części EG.
Na Konferencję przybyli wszyscy zainteresowani i zaproszeni goście, tak ze strony czeskiej jak i polskiej (reprezentanci wszystkich euroregionów). Zaczęło się jak zwykle od przywitań gości i ich przemówień (m.in. posłanki na Sejm R.P. p. Moniki Wielichowskiej), potem rozpoczął się I blok koferencji poświęcony 25. lat Euroregionu Glacensis. Czyli podsumowanie przez poszczególnych mówców efektów działalności – naszej i naszych sąsiadów. Mowy te zmierzały zawsze w jednym kierunku – warto było i nadal jest warto współpracować. Kolejne bloki to „Współpraca transgraniczna jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej” i „prezentacja Miasta Europejskiego Kudowa - Nachod”.
I tak, w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia toczyła się ta konferencja z przerwami na kawę, obiad ... czy też wyróżnień za szczególnie aktywną współpracę na rzecz rozwoju Euroregionu Glacensis.Gospodarza terenu reprezentowała duża grupa radnych na czele z przewodniczącym Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniewem Łopusiewiczem i starostą kłodzkim Maciejem Awiżeń.
Jest się czym chwalić.

Wydania: