Korespondencja z Warszawy … NAGRODA „SEMPER FIDELIS”

Autor: 
JANUSZ PUSZCZEWICZ
IMG_20211018_125741.jpg

W dniu 8 października na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia prestiżowych nagród Prezesa IPN „SEMPER FIDELIS” /zawsze wierni/.
W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele Sejmu, rządu, członkowie korpusu dyplomatycznego. Obecna była również przedstawicielka Kongresu Polonii Amerykańskiej. Nagroda jest szczególnym wyróżnieniem za aktywny udział w upamiętnieniu dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich. Przyznawana jest osobom, organizacjom społ. i instytucjom, które dbają o zachowanie i upowszechnianie kresowej spuścizny. W tym roku przyznano ją po raz trzeci. Laureatów wyłania Kapituła z prezesem IPN na czele.
Zwracając się do uhonorowanych prezes IPN dr Karol Nawrocki powiedział m.in. „Wspominamy dziś rubieże Rzeczypospolitej, ziemie które przywołują cierpienie i mówią o życiu wielu pokoleń Polaków. Życiu na ziemi, którą uprawiali, ale też ziemi w którą wsiąkła polska krew. Jesteście bardzo ważnym ogniwem w polskiej sztafecie narodowej pamięci. To dzięki Waszej codziennej działalności serce Polski bije do dziś we Lwowie, Grodnie, Żytomierzu i w wielu innych miejscach...”. Z kolei minister Michał Dworczyk w odczytanym liście od Premiera RP, który został patronem tegorocznej edycji, powiedział: „Kresy to źródło naszej tradycji i tożsamości. Wszyscy, którzy poświęcają się przywracaniu pamięci o ich historii, zasługują na szczególne uznanie i wdzięczność obecnych i przyszłych pokoleń Polaków...”.
W tym roku nagrodę otrzymał m.in. Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą w Wilnie, dzięki któremu odnowiono ponad 170 pomników nagrobnych. Wśród laureatów jest ks. Jan Buras, który od 2008 r. ratuje polskie pamiątki i miejsca na Wołyniu. Z kolei ks. Adam Przywuski z maryjnego sanktuarium w Latyczowie na Ukrainie przywrócił do życia tamtejszy podominikański klasztor jak również krzewi polskość na Podolu. Nagrodą uhonorowano też Elżbietę Rusinko nauczycielkę historii z Jarosławia, liderkę tamtejszej tak aktywnej społeczności kresowej.
Nagrodę wraz ze statuetką Anioła otrzymała również red. DANUTA SKALSKA, której nie muszę zapewne przedstawiać specjalnie środowisku kresowemu. Inicjatorka i organizatorka corocznych Pielgrzymek Kresowian na Jasną Górę oraz Światowych Kongresów Kresowian. Organizatorka aktywnej pomocy dla Polaków na Kresach czy społecznych zbiórek na odnowienie Cmentarza Orląt. Co nadal czyni i co już zrobiła dla kresowego środowiska, długa byłaby ta lista – może łatwiej powiedzieć czego jeszcze nie dokonała... Dobrze nam znana z popularnej na całym świecie audycji „Lwowska Fala”, którą od wielu lat nadaje Radio Katowice /www.radio.katowice.pl/ . To w jednej z tych audycji mowa była również o kłodzkim środowisku kresowym. To w tej audycji przedstawiła i promowała książkę pod redakcją Krystyny Oniszczuk-Awiżeń „Pionierskie lata 1945-1950, ciekawostki z dziejów Ziemi Kłodzkiej”. Związana zresztą z Ziemią Kłodzką zarówno emocjonalnie jak i kiedyś rodzinnie.
Dziękując za wyróżnienie D. Skalska stwierdziła: „Ten piękny anioł z tarczą i mieczem to jest wyzwanie do dalszej pracy, to taki specjalny asumpt do wielkiej mobilizacji i dalszych wysiłków. Bo też ten anioł symbolizuje trzy zasady: Bóg, Honor, Ojczyzna. Nagroda to także wymierny znak dla młodych ludzi współpracujących z nami, że warto iść tą drogą. Bo Ojczyzna nie udziela urlopów. Polska potrafi także w szczególny sposób wyróżnić tych, którzy wiernie jej służą”.
Uroczystość uświetnili artyści zespołu „Mazowsze” wykonując m.in. wzruszający Polonez Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny”.
Do licznych gratulacji i życzeń dołącza się również redakcja naszej gazety. Tak trzymać tylko dalej Szanowna Pani Danuto...

Wydania: