PROMESY DLA NAJLEPSZYCH INICJATYW SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH – ROZDANE !

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
004.jpg

W Kłodzku w Starostwie Powiatowym odbyła się kolejna XVII edycja Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego.” Na wsparcie ważnych inicjatyw lokalnych Powiat Kłodzki w ramach własnego budżetu przeznaczył w tym roku 67 783 zł. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie konkursem, Zarząd Powiatu Kłodzkiego zdecydował o zwiększeniu środków finansowych na realizację zgłoszonych projektów o 20 783 zł. Pula środków dofinansowań wzrosła z 47 000 do 67 783 zł. Do udziału w konkursie zaproszono wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie powiatu kłodzkiego. Termin składania wniosków upłynął 30 czerwca br. W konkursie wzięły udział 32 sołectwa z 7 gmin powiatu kłodzkiego, wpłynęło 32 wnioski. Po wnikliwej analizie wniosków, komisja konkursowa przyznała dofinansowanie 31 sołectwom. Maciej Awiżeń starosta kłodzki wraz z Małgorzatę Jędrzejewska-Skrzypczyk wicestarostą kłodzkim oraz z Piotrem Marchewką członkiem zarządu, wręczyli promesy przedstawicielom poszczególnych sołectw. Część promes została wręczona wcześniej, podczas tegorocznych dożynek gminnych.
Komisja konkursowa oceniając projekty, wzięła pod uwagę takie kryteria jak: - pomysłowość i innowacyjność projektu; - zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację projektu; - efektywność projektu (wymierne rezultaty, duży skutek, małe koszty); - jakość przygotowania projektu (zrozumiałość, przejrzystość, kompletność, dokładność budżetu, dobrze przemyślany i przekonujący plan działania); - pozyskanie dodatkowych funduszy i ilość pracy własnej włożonej w realizację projektu; - współpraca z gminą, organizacjami i wolontariuszami.
DOFINANSOWANIE OTRZYMAŁY NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW NASTĘPUJĄCE SOŁECTWA:
• Krajanów – Krajanów jako wieś przyjazna mieszkańcom i turystom;
• Sokolec – Sokolec – tu wszystko Ci służy, tu możesz więcej bo tu jest coraz piękniej;
• Włodowice – Budowa i wyposażenie wiaty wypoczynkowej w Sołectwie Włodowice;
• Przygórze – Usiądź i odpocznij w Przygórzu;
• Dworki – Wieś turystyczna i rekreacyjna zadbana – poprawa wizerunku sołectwa;
• Koszyn – Małe kroki wielkie zmiany – doposażenie Naszego Miejsca Integracji – etap II;
• Wolibórz – Każdy może odwiedzić i poznać Wolibórz;
• Czerwieńczyce – Integracja i rekreacja – modernizacja placu zabaw;
• Jugów – Poznawanie historii Jugowa – naszej małej ojczyzny;
• Bożków – Kolorowo i zielono nam – strefy zadbanej zieleni w Bożkowie;
• Świerki – Sala wiejska naszym miejscem spotkań i integracji;
• Dzikowiec – Plac zabaw – miejsce aktywnej zabawy
• Kamienica – Na szlaku zapomnianego zawodu snycerza – wykonanie rzeźbionych tablic informacyjnych oraz rzeźbionych kapliczek we wsi Kamienica;
• Sokolica – Poprawa wizerunku i estetyki wsi Sokolica:
• Jaszkowa Dolna – Uwolnij książkę! Biblioteka dla każdego, dla dużego i małego!
• Stary Wielisław – Rozbudowa infrastruktury sportowej na boisku w Starym Wielisławiu
• Łączna – Wydanie książki – poradnika wiejskiego dla sołectwa „Łączna wraz z organizacją warsztatów tematycznych”;
• Żelazno – Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Żelaźnie – wykonanie nasadzeń, zakup namiotu piknikowego;
• Topolice – Ekologicznie i dostojnie w Topolicach II etap;
• Długopole Dolne – Kontynuacja odnowy boiska sportowego, przygotowanie boisko do piłki plażowej;
• Gorzanów – Miejsce przyjazne dla wszystkich, etap VII;
• Stara Morawa – Relaks na wsi;
• Kletno – Ekologiczne oświetlenie placu i wiaty sołeckiej;
• Ścinawka Górna – Rowerem po Ścinawce Górnej – postawienie nowych ławek, stołu i stojaka rowerowego oraz organizacja pikniku rowerowego w sołectwie Ścinawka Górna;
• Długopole Górne – Doposażenie świetlicy wiejskiej w Długopolu Górnym c.d.;
• Domaszków – Miejsce rekreacyjno – biwakowe – parkingowe w Domaszkowie;
• Goworów – Modernizacja wiejskiego placu zabaw w Goworowie;
• Międzylesie – Zostawmy coś po sobie;
• Roztoki – Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Roztokach;
• Różanka – Poprawa bezpieczeństwa na wiejskim placu zabaw;
• Szklarnia – Kostka brukowa na placu przy świetlicy we wsi Szklarnia.
Wszystkim sołectwom życzymy udanych realizacji projektów

Wydania: