Prace remontowe - DROGI

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
r001.jpg
r002.jpg
r003.jpg
r004.jpg

*PRACE REMONTOWE NA DRODZE DO MARCINOWA – II ETAP
W wyniku przeprowadzonych prac remontowych przez firmę Drogmost, przebudowano odcinek drogi na długości blisko 1,3 km. II etap remontu kontynuowano od miejsca zakończenia wcześniejszej inwestycji – przebudowy drogi do strefy ekonomicznej do połączenia z drogą wewnętrzną przy budynku nr 5 w Marcinowie.
Podczas II etapu prac remontowych wykonano: • frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, • ułożono 2 warstwy nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, • przebudowano i oczyszczono przepusty pod drogą, • przebudowano zjazdy z drogi powiatowej wraz przepustami, • odmulono rowy przydrożne, • dokonano profilowania i utwardzono pobocza mieszanką kamienną.
Jak informuje Piotr Marchewka członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego – do końca tego tygodnia prace na drodze zostaną zakończone. Przewidywany jest III etap remontu, w którym planowane jest wyremontowanie jeszcze 1,7 km odcinka drogi. Remont zostanie zaplanowany do budżetu powiatu na rok 2022 z udziałem finansowym stron jak przy obecnym zadaniu tj.: - środki własne Powiatu Kłodzkiego, - środki z Gminy Wiejskiej Kłodzko - dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

*REMONT DROGI POWIATOWEJ BYSTRZYCA KŁODZKA – DŁUGOPOLE-ZDRÓJ
W Długopolu Dolnym rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej łączącej Długopole-Zdrój i Bystrzycę Kłodzką. Przebudowa drogi dotyczy odcinka na długości 2,41 km. Roboty budowlane prowadzi firma Drogmost z Kłodzka, która przeprowadzi następujące prace: • frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, • ułożenie dwóch warstw nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, • przebudowę istniejącego i budowę nowego chodnika prawostronnego przy ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kł. od zakładu Mondi do skrzyżowania z ul. Unii Lubelskiej, • przebudowę kanalizacji deszczowej na ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kł., • wykonanie zatoki autobusowej przy posesji nr 6 w Długopolu Dolnym, • przebudowę przepustów pod drogą powiatową, • przebudowę zjazdów z drogi powiatowej wraz ze znajdującymi się pod nimi przepustami, • odmulenie rowów przydrożnych, • profilowanie i utwardzenie poboczy mieszanką kamienną,• wymianę znaków drogowych. Zostaną również zamontowane bariery ochronne w miejscach, gdzie droga powiatowa przebiega w bliskim sąsiedztwie rzeki Nysa Kłodzka.
Piotr Marchewka członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, informuje, że wartość robót budowlanych tego przedsięwzięcia to blisko 2,7 mln zł.
Montaż finansowy wygląda następująco: • 669 108,88 zł – środki własne Powiatu Kłodzkiego, • 669 108,00 zł – dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka, • 1 338 216,87 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin zakończenia prac budowlanych przewiduje się na koniec listopada br.

*Przebudowa przepustu i murów oporowych na drogach powiatowych w Jaszkowej Dolnej.
Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac remontowych na drogach w Jaszkowej Dolnej, informujemy, że na czas prowadzonych robót przy przebudowie przepustu na drodze łączącej Jaszkową Dolną z Podzamkiem droga będzie ZAMKNIĘTA. Obowiązywać będzie objazd przez rondo w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego. Podczas prac remontowych na drodze łączącej Jaszkową Dolną z Podzamkiem zostanie gruntownie przebudowany przepust okularowy o przekroju 2 x 600 mm, co ma zapewnić odbiór napływających wód gruntowych. Powstanie także obiekt mostowy wraz z murami oporowymi na wlocie i wylocie nowego obiektu mostowego. Umocnione zostanie dno potoku narzutem kamiennym.
Również podczas tego remontu na drodze powiatowej prowadzącej do Jaszkowej Górnej, zostaną wyremontowane mury oporowe. Prawostronny mur oporowy pomiędzy posesjami nr 83 i nr 85. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę istniejącego muru i wykonanie nowego z materiału pozyskanego z rozbiórki, czyszczenie, spoinowanie, montaż poręczy ochronnych; remont wyposażenia obiektu mostowego sąsiadującego z murem oporowym, zamontowane zostaną balustrady oraz kapy żelbetowe. Lewostronny mur oporowy, naprzeciw posesji nr 92 w Jaszkowej Górnej. Zakres prac przewiduje: rozbiórkę istniejącego muru i wykonanie nowego z materiału pozyskanego z rozbiórki, zostaną zamontowane poręcze ochronne. Wartość robót to blisko 700 tys. zł, z czego: ponad 336 tys. zł – to środki własne Powiatu Kłodzkiego, ponad 254 tys. zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 100 tys. zł – dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko. Zakończenie prac planuje się na połowę listopada br.

*ROZPOCZĘTO PRZEBUDOWĘ MOSTU W ŻELAŹNIE
Rozpoczął się remont mostu nad rzeką Białą Lądecką w Żelaźnie. Podczas remontu na obiekcie mostowym zostanie wykonane: • wzmocnienie konstrukcji nośnej dźwigarów kratowych, • wymiana konstrukcji pomostu, • wykonanie kładki dla pieszych na zewnątrz konstrukcji, • zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych mostu, • remont przyczółków kamiennych oraz filarów pośrednich, • wykonanie nowej nawierzchni na moście oraz dojazdach do mostu.
Wartość robót, to koszt blisko 2 mln zł, z czego: 1 081 661,00 zł, to środki własne Powiatu Kłodzkiego, 904 601,00 zł, to dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Piotr Marchewka członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, informuje, że na czas remontu most został zamknięty i zostały wyznaczone objazdy. Zakończenie prac remontowych prowadzonych przez firmę Detal planowane jest na grudzień br.

Wydania: