KONFERENCJA EUROREGIONU GLACENSIS W RAMACH PROJEKTU PN. „CZESKO-POLSKI SZLAK GRZBIETOWY – CZĘŚĆ WSCHODNIA”

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
3.jpg

W Rychnov nad Kněžnou odbyła się 2-dniowa, polsko-czeska konferencja Euroregionu Glacensis w ramach projektu pn. „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia”. Powiat Kłodzki na konferencji reprezentowali członkowie Zarządu Powiatu Kłodzkiego: Piotr Marchewka wraz z Ryszardem Niebieszczańskim, obecni byli również, Renata Bogusz-Gajek dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Kultury, Łada Ponikowska kierownik referatu oraz Bartosz Wojciechowski rzecznik prasowy.
Konferencja miała za zadanie podsumować zrealizowane działania partnerów w ramach projektu. Przedstawione zostały przez poszczególnych partnerów prezentacje, z już wybudowanych obiektów.
Nie zabrakło także rozmowy na temat ruchu turystycznego na polsko-czeskim pograniczu.
Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, przybyło ponad 150 zaproszonych gości.
Gwoli przypomnienia, głównym celem tego projektu jest stworzenie nowego transgranicznego produktu turystycznego. Dzięki temu projektowi zostały odnowione i stworzone nowe transgraniczne połączenia tego ważnego historycznego szlaku pieszego, jak również zrealizowane są nowe towarzyszące inwestycje w postaci wież widokowych i punktów informacji turystycznej. Projektowi towarzyszy kampania marketingowa i promocyjna przy wykorzystaniu tradycyjnych, nowoczesnych metod i technologii informacyjnych ukierunkowanych dokładnie na potencjalnych zwiedzających.
Powiat Kłodzki jako partner projektu zrealizował wybudowanie wieży na Kłodzkiej Górze. Wieża została wzniesiona przez Powiat Kłodzki w 2020 r. Całkowita wartość inwestycji: 1 291 500 PLN. Dofinansowanie ze środków UE: 599 611,48 PLN. Wieża, na której szczyt wiodą spiralne schody, ma formę przestrzennej stalowej kratownicy z czterema platformami widokowymi. Duża wysokość wieży umożliwia oglądanie wyjątkowo rozległej panoramy.

Wydania: