Ekologiczne remizy

Autor: 
inf. Barbara Adamska

OSP Nowa Wieś Kł. i OSP Bożków otrzymały decyzję o dofinansowaniu budowy instalacji fotowoltaicznej na budynkach remiz. Szacunkowa wartość inwestycji na obu budynkach to 120 tys. zł, w tym
60 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Prace planuje się wykonać jeszcze w tym roku.
Wójt Gminy Nowa Ruda i Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda byli organizatorami letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda. Zadanie pn. „Patent na bezpieczne wakacje” to kontynuacja działań prowadzonych podczas roku szkolnego przez gminne placówki oświatowe. Organizatorzy zapewnili materiały, poczęstunek i opiekę instruktorów. Dzieci uczestniczyły w spotkaniach, turniejach, wycieczkach, konkursach i warsztatach.

Wydania: