KONKURS „WOŁYŃ – PAMIĘĆ POKOLEŃ”

Autor: 
JANUSZ PUSZCZEWICZ
DSCN1493.jpg

W ostatnim numerze czytaliśmy o uroczystych obchodach 78 rocznicy ludobójstwa na Kresach Wschodnich, jakie miały miejsce w Kłodzku 11 lipca br. Napisano wówczas „w tym dniu szczególne podziękowania składamy wszystkim tym osobom, które niosą pamięć o tym ludobójstwie, pamiętają o ofiarach i przypominają o ich strasznym losie. Pamiętajmy o tych, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami”.
Z tą podniosłą kłodzką uroczystością i samym tekstem koresponduje ogłoszony ostatnio podczas Światowego Kongresu Kresowian konkurs „WOŁYŃ – PAMIĘĆ POKOLEŃ”.
Jego organizatorem jest m.in. wspomniany wcześniej Światowy Kongres Kresowian, Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z siedzibą we Wrocławiu, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo -Wschodnich z/s w Bytomiu oraz poseł Michał Wójcik i europosłanka Beata Kempa. Patronat naukowy sprawuje Instytut Pamięci Narodowej, natomiast honorowy patronat objął Minister Edukacji i Nauki. W jego organizację włączyło się kuratorium śląskie oraz dolnośląskie. Sama inicjatywa jak i stworzenie jego organizacyjnych podwalin wyszło od Danuty Skalskiej, znanej nam zarówno z „Lwowskiej Fali” czy organizacji corocznych pielgrzymek i zjazdów Kresowian na Jasnej Górze. Jej też należą się szczególne słowa uznania, chociaż wszystko co czyni dla Kresów, nie czyni dla jakichkolwiek honorów czy zaszczytów.
Konkurs dotyczy zagadnień związanych z ludobójstwem dokonanym na Polakach oraz obywatelach II RP innych narodowości na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej przez ukraińskich nacjonalistów w latach II wojny i bezpośrednio po niej oraz pamięci o ludobójstwie z perspektywy współczesnej młodzieży. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o ofiarach ludobójstwa, kształtowanie postaw patriotycznych i rozwijanie umiejętności odszukiwania śladów przeszłości w swoim najbliższym otoczeniu.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 15 lat z województwa śląskiego i dolnośląskiego. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pracy konkursowej do dnia 31 stycznia 2022 r.
W kategorii literackiej zaproponowano trzy tematy tj.
• Refleksje młodego Polaka na temat filmu „Wołyń” w reżyserii W. Smarzowskiego,
• Porównanie postaw Polaków Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata z postawami Ukraińców ratujących swoich sąsiadów,
• Martyrologia duchowieństwa polskiego na Kresach Wschodnich na przykładzie o. Ludwika Wrodarczyka.
Szczególnie polecam podjęcie tematu w drugiej kategorii, pisząc na temat „Zbrodnia wołyńska we wspomnieniach znanych mi osób”. Niestety odchodzą już ostatni świadkowie tamtej zbrodni, zamazuje się z czasem pamięć ich najbliższych. Zacierają się więc wspomnienia bliskich nam osób, których dotknęła ta wielka tragedia. Uratujmy wspólnie tamtą pamięć i tamte wołyńskie wspomnienia. Zresztą w tej kategorii możemy wykazać się kreatywnością, bowiem dopuszcza się nie tylko formę pisemną, ale i przekaz audio czy audiowizualny.
Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody, w tym wyjazdy do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Nagrody przewidziano również dla nauczycieli i opiekunów.
Wydruki komputerowe lub pliki audiowizualne z konkursowymi pracami należy przesłać na adres: Biuro Poselskie Michała Wójcika, ul. Mariacka 7/1 40-014 Katowice lub mailowy na „biuro@michalwojcik.eu”.
Szczegółowy regulamin dostępny jest na: www.kuratorium.wroclaw.pl, zapewne dostępny też będzie w poszczególnych szkołach. Organizatorzy liczą również na udział młodzieży z kłodzkiego regionu, gdzie szczególnie pielęgnowane są kresowe tradycje oraz wsparcie ze strony poszczególnych kłodzkich szkół. Do konkursowej akcji proponuję też włączyć nasze kłodzkie biblioteki znane z wielu cennych inicjatyw i przedsięwzięć.
Ogłoszenie wyników planuje się w dn. 28 lutego 2022 r. w kolejną rocznicę zbrodni wołyńskiej /zagłada Huty Pieniackiej/.

Zdjęcia pochodzą z tegorocznej Pielgrzymki i Światowego Zjazdu Kresowian na Jasnej Górze w dn. 4 lipca br.

Wydania: