W kilku zdaniach - Szczytna

Autor: 
Danuta Chmielarz
1-IMG_1723.jpg
1-IMG_20210613_110928.jpg
2-IMG_1728.jpg

*Burmistrz choruje, problemy ogarnia jego zastępca.
Od dnia 12. maja 2021 r. , w związku z niezdolnością do pracy burmistrza Jerzego Króla, trwającej powyżej 30 dni, jego zadania i kompetencje, na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie, zostały przejęte przez zastępcę Burmistrza – Krzysztofa Żaka. Nie udało się dostarczyć choremu burmistrzowi uchwały RM o o obniżeniu mu wynagrodzenia.
*Liczenie strat po opadach i burzy.
Opady deszczu w dniach 12-13 maja spowodowały w infrastrukturze komunalnej i mieniu prywatnym wiele strat zarówno w mieście jak i gminie. Są to przede wszystkim rozmyte drogi, wymyte nawierzchnie, podmyte i zamulone przepusty, zalane podwórka, garaże i budynki mieszkalne, zniszczone uprawy.
W trakcie i po opadach mieszkańcom pomagała OSP w Szczytnej, wyjeżdżała 10 razy i OSP w Chocieszowie – wyjeżdżała 2 razy. Po kolejnym zalaniu przez wody powierzchniowe posesji nr 35 przy ul. Wolności, Gmina Szczytna zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Polskimi Kolejami Państwowymi w celu ponownego rozpoczęcia rozmów i działań, które ochronią tę posesję przed spływającą z pól wodą. Właścicielom budynku, w który podczas burzy uderzył piorun, Gmina udzieliła pomocy i wsparcia.
*Czerwiec na sportowo.
Otwarte Mistrzostwa w Tradycyjnym Koszeniu Trawy już po raz czwarty odbyły się 6.czerwca na poletkach przygotowanych przy polu golfowym. Niestety, nie tak tłumnie jak w poprzednich latach, nie dojechali na nie kosiarze z Republiki Czeskiej i ze Słowacji, ale ci, z kraju nie zawiedli. Nie zawiedli także widzowie; było ich wyjątkowo dużo. Podkreślić trzeba, że coraz więcej wśród uczestników jest kobiet.
I radzą sobie doskonale.
Piąty Szczytniański Bieg Liczyrzepy im. Radosława Szwade także odbył się 6. czerwca. Organizatorzy ustalili limit uczestników na 100 osób, wystartowało 97 uczestników z Polski, Czech i Ukrainy. 10 kilometrowa trasa, z przewyższeniami 285, była dobrze przygotowana i biegła w malowniczym terenie. Zwycięzcą w kategorii OPEN został Paweł Kosek z Tychów, a dwie sekundy po nim przybiegł Roberto Domiccoli z Raciborza. Obaj zawodnicy przebiegli dystans w czasie poniżej 36 minut, co jest wynikiem znakomitym.
• Przyjechaliśmy z Lublina, 160 km i było super – podsumował jeden z zawodników.
Natomiast 13. czerwca na stawie przy ul. Bukowej PZW „Sudety” Szczytna zorganizował spławikowe zawody wędkarskie z okazji minionego Dnia Dziecka – tradycyjne w tym dniu, tym razem musiały być przesunięte. Obecność młodych wędkarzy dopisała. Impreza również była udana.
*Z sesji – 23.06. 2021 r.
Wybory uzupełniające.
Wybory uzupełniające do Rady Miasta w Szczytnej, w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 15, w związku ze śmiercią radnego Mariana Onaka, miały się odbyć 14. lutego 2021 roku. Jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju data wyborów została przesunięta na 11. kwietnia, a następnie na 9. maja. Ostatecznie wybory zostały przeprowadzone 13. czerwca 2021. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 249, karty do głosowania wydano 63. osobom, na ich podstawie radnym został wybrany Majcher Emil Marek z listy nr 2 KWW ZŁOTNA I DOLINY; oddano na niego 38 głosów. Ślubowanie nowy radny złożył na sesji RM dnia 23. czerwca.
*Przedwakacyjny festyn.
W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej, dwa dni przed zakończeniem roku szkolnego odbył się festyn, podczas którego starsze klasy wzięły udział w grze miejskiej, a młodsze bawiły się w obrębie szkoły.
W minionym roku szkolnym w SP im. Orła Białego uczyło się 378 uczniów. Najlepsi z nich otrzymają specjalne nagrody: Burmistrza – Alan Jakubczyk (śr. 6), Dyrektora szkoły: Paweł Świączkowski i Mateusz Rompa. W czasie wakacji, jak zwykle, chętni uczniowie pojadą na wypoczynek, organizowany przez Szczytniańskie Stowarzyszenie Równych Szans.
*Granty dla stowarzyszeń oraz grup nieformalnych.
KGW Chocieszów, Osada Studzienno, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Potrafimy” oraz Stowarzyszenie Kolekcjonersko-Strzeleckie „Trzy Twierdze” i Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Szczyty Kultury”otrzymały wsparcie dla swojej działalności od Fundacji „Działaj Lokalnie”.
*Burmistrz bez akceptacji
Rady Miasta.
To była sesja prawdy i zaskakujących informacji. Po pierwsze, znowu nie uczestniczył w niej burmistrz Jerzy Król, który podobno znowu, a może raczej w dalszym ciągu jest chory. Po wypowiedziach radnych na temat raportu o stanie gminy za rok 2020, nie było wątpliwości, że z działań Burmistrza radni nie są zadowoleni, wprost przeciwnie. Radni: M. Rydz, M. Legierski, E. Majcher, Z. Kwiatkowska, J Hara, P. Chojnacki nie musieli szukać w działalności Burmistrza nieudolności, marnotrawstwa, rozrzutności, a M. Szpanier tylko stwierdził: nie będę poszerzał państwa wypowiedzi, ale zagłosuję „przeciw”. Przeciw udzieleniu votum zaufania oraz przeciw absolutorium dla Jerzego Króla zagłosowała większość. Dopełnieniem rozczarowania radnych były informacje wiceburmistrza Krzysztofa Żaka i skarbniczki Ewy Moskal o złożeniu rezygnacji ze stanowisk. Szczególnie przejmujące było uzasadnienie swej decyzji przez K. Żaka. To on musi teraz prostować to, co zostało skrzywione, łatać dziurawe i odpowiadać za błędy, których nie popełnił. A pan chory Burmistrz nie odbiera zawiadomień o obniżeniu wynagrodzenia, więc cały czas otrzymuje pierwsze, całe; nie musi naprawiać tego, co zepsuł i może taki stan jeszcze trochę potrwać. Jak Szczytna z tego bałaganu wybrnie, jakie straty poniesie, nie wie nikt. Domysły mogą być zbyt bolesne.

Wydania: