STANOWISKO RADY POWIATU KŁODZKIEGO W SPRAWIE ZAMIARU LIKWIDACJI IV WYDZIAŁU PRACY W SĄDZIE REJONOWYM W KŁODZKU

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
Sąd_w_Kłodzku.jpg

UCHWAŁA NR VI/42/2021 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego zamiaru likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku. Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie pow. (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz § 12 ust. 2 uchwały nr VII/63/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kłodzkiego (Dolno.2018.4702) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Powiatu Kłodzkiego, mając na uwadze interes społeczny mieszkańców powiatu kłodzkiego, wyraża zdecydowany sprzeciw w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 1 lipca 2021 roku IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku.
Powiat Kłodzki pod względem powierzchni plasuje się na pierwszym miejscu, a pod względem ludności zajmuje drugie miejsce wśród powiatów dolnośląskich. Wiele miejscowości z terenu powiatu kłodzkiego dzieli od Ząbkowic Śląskich ponad 60 km odległości i półtorej godziny jazdy w jedną stronę. Utrudnianie mieszkańcom dostępu do wymiaru sprawiedliwości nie znajduje logicznego uzasadnienia.
§ 2. Postanawia się wystąpić do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozważenia możliwości odstąpienia od zamiaru likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Kłodzki:
Protestujemy przeciwko likwidacji Sądu Pracy w Kłodzku!
Jednogłośnie (niezależnie od poglądów politycznych) Radni Powiatu Kłodzkiego przyjęli uchwałą protest wobec kolejnej próby likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku. Projekt Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, w tej sprawie, likwiduje od 1 lipca 2021r. Sąd Pracy i przenosi go do ... Ząbkowic Śląskich! Nie zgadzamy się z tym. Prawo do dostępności do sądu należy się wszystkim mieszkańcom, największego powiatu na Dolnym Śląsku! Dojazd do Ząbkowic ze Stronia, Międzylesia czy Kudowy może trwać nawet do 2 godzin. Jeśli argumentem ma być brak zastępstw i dobrej organizacji – proponujemy powiększenie IV Wydziału o kolejnego Sędziego. Trwa też zbieranie podpisów burmistrzów i wójtów naszego powiatu pod wspólnym protestem.
Już raz uratowaliśmy dostępność do sądu w powiecie, mamy nadzieję, że teraz też się uda.
Do protestu przyłączyli się również wszyscy Włodarze z Powiatu Kłodzkiego.
Wspólne stanowisko samorządów powiatu kłodzkiego w sprawie likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku.
Mając na uwadze ważny interes społeczny mieszkańców powiatu kłodzkiego, wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 1 lipca 2021 r. – IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku.
Powiat Kłodzki pod względem powierzchni plasuje się na pierwszym miejscu wśród dolnośląskich powiatów z powierzchnią – około 1642 km2, a pod względem liczby ludności (ok. 160 tys.) zajmuje drugie miejsce wśród powiatów dolnośląskich. Wiele miejscowości z terenu powiatu kłodzkiego dzieli od Ząbkowic Śląskich, aż ponad 60 km odległości co skutkuje nawet półtora godzinnym dojazdem w jedną stronę. Takie utrudnianie mieszkańcom dostępu do wymiaru sprawiedliwości nie znajduje tu logicznego uzasadnienia.
Likwidacja IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku, będzie skutkować również poza uciążliwymi dojazdami dla mieszkańców, także zagrożeniem niekorzystnego wzrostu cen usług prawniczych. W związku z powyższym, mając na uwadze dobro mieszkańców i pracodawców z powiatu kłodzkiego, apelujemy o zaniechanie zamiaru likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku. Wnioskujemy również o rozważenie możliwości delegowania dodatkowego sędziego do IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku.

Wydania: