Obrady Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe

Zakończyły się obrady Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji (tzw. komisja przy Staroście). Jednym z głównych tematów jakim zajmowała się komisja była sytuacja epidemiologiczna w powiecie kłodzkim związana z covid-19. Podsumowano bieżącą sytuację i omówiono dalsze działania służb w tym zakresie. Z ciekawostek, kłodzki oddział covidowy był największy w Polsce (pomijając szpitale specjalistyczne jednoimienne) wśród pozostałych oddziałów covidowych w szpitalach powiatowych – zapewnialiśmy ponad sto miejsc.
Kolejnym ważnym tematem były działania podejmowane przez Policję w okresie poprzedzającym wakacje, zmierzające do eliminowania wszelkich zagrożeń podczas letniego wypoczynku. Została też przedstawiona informacja o stanie organizacyjnym i planowanych działaniach WOPR w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na wodach powiatu w okresie letnim, oraz oceny stanu przygotowania kąpielisk i ocena bezpieczeństwa, warunków przeciwpożarowych oraz innych w miejscach wypoczynku, szczególnie dzieci i młodzieży.
Komisja interesowała się również działaniami podejmowanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kłodzku związanymi z przygotowaniem obiektów do wypoczynku letniego szczególnie dzieci i młodzieży,
Na koniec odbyła się dyskusja i omówienie zasad tworzenia projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2022-2025. Maciej Awiżeń – starosta kłodzki podkreślił również, że przedsiębiorcy z powiatu kłodzkiego działający w szeroko pojętej branży turystycznej są dobrze przygotowani do sezonu letniego.

Wydania: