AUDIT ZEWNĘTRZNY POTWIERDZA, ŻE ZARZĄDZANIE W STAROSTWIE SPEŁNIA WYMAGANIA MIĘDZYNARODOWEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2015-10

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
DSC_0190.jpg

8-9 maja br. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbył się audit zewnętrzny pośredni przeprowadzony przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o. o., ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia. Audit przeprowadził pan Zbigniew Rak.
Auditor pogratulował Maciejowi Awiżeniowi staroście kłodzkiemu oraz pochwalił pracowników starostwa za prowadzenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania na wysokim poziomie oraz utrzymania wysokich standardów jakości obsługi klienta. Zwrócił także uwagę na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do systemu, które służą podnoszeniu jakości obsługi klienta. Nad całością czuwa Grzegorz Gredys sekretarz, który jest Pełnomocnikiem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym. W ocenie auditora zewnętrznego, audit dostarczył dowodów, że system zarządzania w starostwie spełnia wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Certyfikat potwierdzający zgodność ZSZ starostwa z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 jest ważny do dnia 29 czerwca 2023 r.
System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 funkcjonuje w Starostwie Powiatowym w Kłodzku od roku 2003, to już 18 lat. W 2010 r. weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która zobligowała jednostki finansów publicznych do realizowania kontroli zarządczej. Zbieżność większości wymagań określonych w standardach kontroli zarządczej z wymaganiami Normy ISO 9001 pozwoliła wdrożyć  w starostwie Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) obejmujący System Zarządzania Jakością wg międzynarodowej normy ISO 9001 z systemem kontroli zarządczej, o której mowa w ustawie o finansach publicznych.                                                                                         
Strategicznym dokumentem ZSZ jest Polityka Jakości Starostwa Powiatowego w Kłodzku określająca misje i cele urzędu. W ramach ZSZ w starostwie prowadzi się audity wewnętrzne na podstawie ponad 60 procedur systemowych, ustnych i pisemnych obejmujących swoim zakresem usługi realizowane przez wszystkie komórki organizacyjne starostwa.

Wydania: