Współpraca bystrzyckiej firmy MONDI BZWP z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych z Bystrzycy Kłodzkiej

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
MONDI-List_Intencyjny.jpg

W Starostwa Powiatowym w Kłodzku został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy bystrzycką firmą MONDI BZWP spółka z o.o. a Zespołem Szkół Ponadpodstawowych z Bystrzycy Kłodzkiej, której organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki.
Firma MONDI deklaruje objęcie patronatem klas Technikum Informatycznego.
Współpraca ta przyczyni się do stworzenia nowoczesnego podążającego za aktualnymi trendami i potrzebami ryku szkolnictwa technicznego.
Firma deklaruje wsparcie rzeczowe oraz finansowe szkoły w realizacji innowacji pedagogicznych w obszarze grafiki komputerowej, promowanie wartości nauki poprzez organizację konkursów z nagrodami z zakresu najnowszych technologii IT, organizowanie płatnych staży dla uczniów wyróżniających się w nauce i wzorowej frekwencji.
Również podejmowanie wspólnych decyzji z zakresu edukacji, doradztwa zawodowego czy promocja lokalnych instytucji to wspólny cel który chcą osiągnąć sygnatariusze listu intencyjnego.

Wydania: