W Urzędzie Gminy Nowa Ruda ogłoszono pilotażowy program antysmogowy dla Dolnego Śląska

Autor: 
inf. Barbara Adamska
Foto: 
W. Gawrońska
W Urzędzie Gminy Nowa Ruda ... Fot. W.Gawrońska.jpg

17 maja br. w Urzędzie Gminy Nowa Ruda odbyła się konferencja prasowa dotycząca programu pilotażowego termomodernizacji budynków wielolokalowych na Dolnym Śląsku. W konferencji udział wzięli m.in. minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prof. Maciej Chorowski i zastępca Wójta Gminy Nowa Ruda Anna Zawiślak.
Antysmogowy pilotaż na Dolnym Śląsku stanowi uzupełnienie oferty obecnego programu „Czyste Powietrze”. NFOŚiGW przeznacza na ten cel 15 mln zł w formie bezzwrotnych dotacji. Beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych.

Wydania: