Fort Owcza Góra będzie zagospodarowany!

Autor: 
inf. Daniel Jakubowski
DSC_2181.jpg
SAM_2178.jpg

Kłodzko otrzymało środki na stworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości. Powstanie on w Koszarach Białych Fortu Owcza Góra. Wartość projektu do 13 milionów złotych, dofinansowanie wynosi 8,6 milionów złotych.
Obecnie budynek Koszar Białych jest nieużytkowany, pozbawiony stolarki otworowej, stropów i instalacji wewnętrznych. Obiekt jednak zyska nowe życie – zostanie zaadaptowany na cele Inkubatora Przedsiębiorczości.
- Dwie skrajne kazamaty na obu końcach koszar, o nieregularnym kształcie, zostaną przeznaczone na komunikację, klatkę schodową, windę dla niepełnosprawnych, pomieszczenia techniczne. Pozostałe dwanaście kazamat na obu kondygnacjach przeznaczone będą na lokale usługowe. W tym trzy kazamaty będą lokalami jednokondygnacyjnymi z antresolą – mówi burmistrz Kłodzka Michał Piszko.
Projekt przewiduje odtworzenie brakujących fragmentów lica murów oraz gzymsów kordonowych w murach i skarpach przyległego do koszar terenu.
W Koszarach Czerwonych projekt przewiduje wykonanie prac zabezpieczających obiekt przed dalszym niszczeniem, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników Inkubatora.
Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Dostęp na kondygnacje piętra umożliwi platforma – winda dla niepełnosprawnych. Zarówno na parterze, jak i na piętrze przewidziano toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Wyremontowana zostanie istniejąca, historyczna droga. Wybudowane zostaną przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej.
Powstaną miejsca parkingowe, uporządkowana zostanie zieleń, wzdłuż projektowanej drogi oraz w sąsiedztwie koszar staną latarnie.
Projektowanie i dostosowywanie obiektu do nowych funkcji odbywa się pod okiem naukowców, specjalistów od architektury fortecznej, konserwatora zabytków.
- Dodatkowo na Forcie Owcza Góra prowadzone są równolegle prace projektowe w zakresie ścieżek rowerowych. W przyszłym roku w ramach środków ,,górskich” powstanie ostateczna dokumentacja projektowa dla pozostałych elementów nieobjętych powyższymi projektami wraz z robotami budowlanymi (w części). Teren będzie miał funkcję turystyczno-wypoczynkową – dodaje burmistrz.
Stan projektowany budynku:
- powierzchnia użytkowa pomieszczeń po przebudowie: 1117,80 m kw.
- powierzchnia zabudowy: 1075,5 m kw.
- kubatura: 9058,25 m sześciennych
- wysokość budynku: 10,70 m
- długość / szerokość budynku: 100,86 / 11,30 m

Wydania: