Pożegnaliśmy pana Adama Szmidta

Autor: 
Małgorzata Bednarek
AdamSzmidt.jpg

W dniu 12 lutego 2021 r. pożegnaliśmy pana Adama Szmidta – nauczyciela, polityka i samorządowca.
Był postacią, która wielce się przyczyniła do rozwoju samorządności lokalnej w naszej lądeckiej gminie.

Pan Adam Szmidt urodził się w Skórczu w województwie pomorskim, edukację ukończył w 1968 roku uzyskaniem tytułów: magistra i inżyniera na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pracował następnie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych. W latach 1984–1990 pełnił funkcję naczelnika miasta i gminy Lądek-Zdrój.
W latach 1990–1994 był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Lądku-Zdroju
W 1994 r. Rada Miasta i Gminy II kadencji powołała go na stanowisko Burmistrza Lądka-Zdroju, które sprawował przez następne 4 lata. Podjęte podczas tej kadencji działania zostały zauważone w regionie i w czerwcu 1997 roku gmina Lądek-Zdrój została oznaczona Dolnośląskim Kluczem Sukcesu w kategorii dla najbardziej gospodarnej gminy wiejsko-miejskiej. Miesiąc później miała miejsce powódź tysiąclecia, podczas której jako Burmistrz zarządzał Sztabem Antykryzysowym. W 2002 r. startował z sukcesem w pierwszych bezpośrednich wyborach na Burmistrza Miasta i Gminy. Jednocześnie działał w strukturach Polskiego Stronnictwa Ludowego, będąc prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego w Lądku-Zdroju oraz członkiem Zarządu Powiatowego PSL w Kłodzku. 26 listopada 2006 roku został ponownie wybrany głosami mieszkańców Burmistrzem Lądka-Zdroju. Wszelkie plany i marzenia, zawodowe i osobiste przerwał tragiczny wypadek rok później, w lipcu 2007 r. 
Wszyscy, którzy współpracowaliśmy z panem burmistrzem Adamem Szmidtem pamiętamy jego zaangażowanie i oddanie sprawom miasta, wsi i społeczności lokalnej. Pamiętamy jak spacerował po mieście lub objeżdżał wsie zwracając uwagę na wygląd otoczenia, na postępy prowadzonych inwestycji. Zawsze z szacunkiem odnosił się do każdego człowieka, przywiązując wiele uwagi do problemów na terenach wiejskich, do kwestii edukacji, a także do promocji i wizerunku Lądka-Zdroju jako uzdrowiska. O tym, jak był ceniony przez mieszkańców świadczą wyniki wyborów, podczas których był wybierany na kolejne kadencje jako Burmistrz.
Słowa pożegnania napłynęły też z holenderskiej miejscowości Goe-dereede, z którą prowadziliśmy za kadencji pana Burmistrza ożywioną współpracę partnerską.
Śmierć zawsze jest nie na miejscu, zawsze przychodzi nie w porę i odbiera tych, których ceniliśmy i szanowaliśmy, z którymi pracowaliśmy, którzy byli obok nas, a w naszych sercu pozostawia pustkę.
Panie Burmistrzu, pamiętamy i dziękujemy!
Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

Wydania: