Nowe miejsce wypoczynku w Gminie Nowa Ruda

Autor: 
Barbara Adamska
Nowe miejsce wypoczynku w Gminie Nowa Ruda Fot. Krzysztof Niebora.jpg

Gmina Nowa Ruda pozyskała niemal 4,8 mln zł na modernizację i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dzikowcu wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja będzie polegała na zagospodarowaniu zbiornika wodnego oraz terenów przyległych na cele turystyczno-rekreacyjne. Wykonane zostaną prace związane z modernizacją tamy, budową pomostów, wyznaczeniem kąpieliska, utworzeniem plaży, budową infrastruktury rekreacyjnej (place zabaw, wiaty, ławki, miejsca do grillowania), zaplecza sanitarnego, ciągów komunikacyjnych oraz parkingu. Inwestycja planowana jest do realizacji do końca 2023 r.

Wydania: