2021 Rokiem Kompozytora Ignazego Reimanna

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
Rok_Reimanna.jpg

Uchwałę o tej treści podjęła Rada Powiatu Kłodzkiego, która wraz z Towarzystwem Miłośników Krosnowic jest mocno zaangażowana w to wydarzenie. Chcemy zadbać o pamięć i promować dorobek muzyczny kompozytora, który w Krosnowicach żył, pracował, a także został pochowany.
Corocznie na przełomie września/października odbywa się koncert międzynarodowy ku jego pamięci w miejscowym kościele parafialnym.
W związku z tym zapraszam do udziału w konkursach tematycznych.
Szczegóły udziału poznacie Państwo na stronie: www.krosnowice.pl

Wydania: