Wycinki drzew

Autor: 
Partia Zieloni - Ziemia Kłodzka Yola Rybczyńska
Foto: 
Jan Zasępa
JZ_20210221_77478_ulica_Klodzka_wycinka.jpg

Drzewa to nie tylko deski i denerwujące  jesienią liście... produkują tlen, filtrują powietrze wyparowując do 400 litrów wody dziennie a nawilżając powietrze ochładzają je, dają cień chroniąc nas przez promieniowaniem UV,  chronią klimat przyhamowując jego zmiany – duży buk pochłania
w ciągu dnia z atmosfery powyżej
18 kg szkodliwego dla klimatu CO2, tłumią hałas, dzięki systemowi korzeniowemu magazynują  w glebie wodę, są domem dla wielu zwierząt.
   Dlatego w miastach, w których jest dużo drzew powietrze nie nagrzewa się tak  mocno jak w betonowo – asfaltowej pustyni.
Jedna, około 60-letnia sosna produkuje w ciągu doby taką ilość tlenu, jaka jest niezbędna do życia trzech osób.  Drzewa rodzime, które dostarczają największe ilości tlenu, to: buk pospolity, klon, dąb, lipa oraz jesion. Produkując tlen, równocześnie pochłaniają dwutlenek węgla.
W powietrzu w lesie jest ok. 70 razy mniej chorobotwórczych zarazków niż w powietrzu w mieście i do tysiąca razy mniej substancji szkodliwych dla zdrowia niż w pobliżu miasta.
A im więcej drzew, tym bardziej czyste powietrze, pozbawione pyłów zanieczyszczeń, które osadzają się na liściach, igłach, korze, są spłukiwane do gleby lub dostają się tam wraz z opadającymi liśćmi, np. 40-letni buk filtruje 2 kg pyłu z powietrza w ciągu jednego dnia. Drzewa doskonale pochłaniają i neutralizują substancje toksyczne,  jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki i metale ciężkie: ołów, kadm, miedź, cynk
Dlatego nie tylko warto sadzić jak najwięcej drzew, ale  powinno się  również chronić przed wycinką te, które już rosną w miastach.
O wycinkach drzew słów kilka napisało niedawno kłodzkie koło Partii Zielonych na swoim profilu na facebooku:
„W grudniu 2019 roku jako członkowie kłodzkiego koła Partii Zieloni wraz z innymi miłośnikami przyrody opublikowaliśmy w mediach „List otwarty w sprawie tworzenia nowych parków”. List wraz z listą sygnatariuszy dotarł również do wszystkich gmin naszego kłodzkiego powiatu. Nasze dalsze zaplanowane w tym zakresie działania edukacyjne przerwała niestety pandemia. Nie mogliśmy na przykład zorganizować konferencji.
Nasze marzenia i plany o parkach i drzewach sobie, a życie sobie, więc zamiast licznych nowych nasadzeń obserwujemy w naszej okolicy liczne wycinki, a standardowo za wycięte drzewa o obwodzie 200 cm i więcej (na zdjęciach) zaleca się nasadzanie drzew o obwodzie do 10 cm!
Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie z badań monitorujących standardy w zarządzaniu zielenią wysoką 87% decyzji w sprawie wycinek drzew i krzewów to decyzje zezwalające! Decyzje zapadają pomiędzy wnioskodawcą a urzędem decyzyjnym. Nawet w przypadku gruntów publicznych mieszkańcy nie dowiadują się o zamiarze wycinki. Co najwyżej słyszą o planowanej inwestycji. Gdy zaczyna się wycinka drzew, to najczęściej jest już za późno.
Czy informacja o inwestycji nie powinna od razu informować mieszkańców o możliwych wycinkach?
Jak to jest, że 100% zapytanych przez TV Sudecką mieszkańców nie wiedziało o planowanej wycince 100 drzew?
Rzężenie pił prawie ucichło, bo zgodnie z przepisami wycinki powinny być już w marcu zakończone.
Bystrzyca Kłodzka chyba zdążyła o czasie... i zostały pnie.
W decyzji Starosty Kłodzkiego wydanej 7 grudnia 2020 roku jest mowa o zezwoleniu na wycięcie łącznie 105 drzew. W reportażu TV Sudeckiej pada informacja o dokonanej wycince około 60 drzew. Czy jest szansa na uratowanie pozostałych?
A przecież: „Drzewa stanowią interes publiczny, ponieważ są ważne dla wszystkich – nie tylko dla przyrody.”
[...] „eliminacja zieleni – pojedynczych drzew, skwerów, alej czy parków – staje się coraz bardziej dotkliwa, ponieważ przyczynia się w wyraźny sposób do obniżenia jakości życia.”
(Monitoring Standardów w zarządzaniu zielenią wysoką w największych miastach Polski - http://drzewa.org.pl/publikacja/1075-2/)”
Coraz bardziej popularna staje się ostatnio  tzw. lasoterapia, która uzdrawia duszę i ciało, a pochodzi z tradycyjnego japońskiego shinrin-yoku. Polega na maksymalnie uważnym zanurzeniu się w atmosferze lasu przy użyciu wszystkich zmysłów podczas  spaceru lub siedzenia w leśnym zaciszu. Wycieczka do lasu daje nam spokój, wytchnienie, odstresowuje,  podnosi naszą odporność, pomaga również przy wielu chorobach, takich jak astma, alergie czy depresja.
A poza tym są powszechnie dostępne i nic nie kosztują.
A najnowsza inicjatywa społeczna związana z lasem i drzewami to inicjatywa „Wspólny las”:
„Nasza akcja to nie tylko spacer. To także czytelny sygnał, że obywatele upominają się o #WspólnyLas” można przeczytać na stronie inicjatywy. Inicjatywy w całej Polsce łączą dwa postulaty:
1. postulat ochronny – żądanie priorytetowego traktowania funkcji społecznej i przyrodniczej w lasach ochronnych i podmiejskich oraz ochrony najlepiej zachowanych i najstarszych lasów a także drzew o wymiarach pomnikowych;
2. postulat obywatelski – oczekiwanie realnego udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o lasach.
Autorów inicjatywy niepokoi skala wycinek drzew oraz zmniejszanie się powierzchni starych i naturalnych lasów.
Więcej o inicjatywie:
https://wspolnylas.pl/
Tak więc kochajmy drzewa – odwdzięczą się nam, każdego dnia. 
Za darmo!

Wydania: