STAROSTA KŁODZKI PROSI MARSZAŁKA O INTERWENCJĘ

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe

Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń poprosił marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego o interwencję w sprawie przejęcia przez samorząd województwa linii kolejowej nr 322 prowadzącej do Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego.
Fragment treści wysłanego w tej sprawie pisma, cyt:
„Szanowny Panie Marszałku, nawiązując do wyemitowanego materiału przygotowanego przez Telewizję Sudecką pt.: „Co z pociągiem do Lądka-Zdroju”, który był poświęcony w całości tematowi przejęcia nieczynnej linii kolejowej nr 322, zwracamy się do Pana Marszałka z prośbą o interwencję w tej sprawie, jak również o zintensyfikowanie działań mających na celu przejęcie rzeczonej linii w zarząd.
Powiat Kłodzki popiera starania gminy Stronie Śląskie i gminy Lądek-Zdrój w tej sprawie.
Należy także wspomnieć, że gmina Stronie Śląskie już w 2011 roku, a Lądek-Zdrój w 2016 roku przejęły w swój zarząd budynki dworcowe na stacjach kolejowych, zainwestowały ogromny kapitał na ich gruntowny remont, i pomimo tego, linia nadal nie została reaktywowana.
Panie Marszałku zwracamy się z prośbą o interwencję w tej sprawie oraz o zintensyfikowanie działań prowadzących do przejęcia w zarząd linii nr 322 do Stronia Śląskiego.
Odnosząc się do stwierdzenia w materiale Patryka Wilda, radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, uważamy, że brak Planu transportowego Powiatu Kłodzkiego
(w opracowaniu ) nie stanowi żadnej przeszkody, ani nie ma bezpośredniego wpływu na działania związane z przejęciem linii nr 322, bowiem dotyczy przewozów autobusowych, a nie kolejowych. ......”
Pismo podobnej treści zostało również wysłane do pana Krzysztofa Mamińskiego – prezesa Zarządu PKP S.A.

Wydania: