Co w Stroniu Śląskim pod koniec marca 2021 roku? Rozmowa z p. Dariuszem Chromcem – burmistrzem

Autor: 
rozmawia Mirosław Awiżeń
0stalagnat.jpg
1-DSCN5499.jpg
2DSCN5509.jpg
3DSCN5520.jpg

22 marca, dość nieoczekiwanie, p. Burmistrz przyspieszył godziny spotkania ze mną (oj, ta moja niechęć do rannego wstawania) – mając na godz. 13.00 umówione spotkanie z powołanym Zespołem Doradczym, który będzie się zajmował udostępnieniem turystycznym nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Chodzi o jak najszybsze przygotowanie koncepcji pod kątem ekonomiczno-finansowym oraz prawnym, z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych, harmonogramu działań w celu uruchomienia nowości jaskiniowych. Do współpracy zaproszono m.in. przedstawicieli Nadleśnictwa, Spółki SPA „JN”, a także radnych i pracowników UM. Zespół ten, po uruchomieniu „Jaskini”, będzie także pracował nad wytyczeniem szlaku turystycznego zespalającego wszystkie atrakcje całej Gminy. Do tej pory np. Jaskinia „przypisana” jest do Kletna, dawna Huta do Stronia, Czarna Góra do Siennej... Taki szlak obejmowałby trasę od Huty (muzeum), poprzez atrakcje samego Stronia, Kletna aż do Wieży na Śnieżniku.
Nic więc dziwnego, że p. Burmistrz chce uczestniczyć w takim spotkaniu....
***
- Ale do rzeczy:
Dochód Gminy w 2021 roku ma wynieść 37 mln 491 tys. zł, zaś wydatki 48 mln 16 tys. zł. Zatem planowany deficyt to nieco ponad 10 mln zł.
- Na co Państwo zamierzacie wydać te miliony?
- Przede wszystkim na kontynuację realizowanej „Wieży na Śnieżniku”. Planowane zakończenie to wrzesień 2022 r., modernizację (IV etap) dzielnicy Morawka, budowę infrastruktury turystycznej, w tym parkingów (przy ul. Kościuszki i Sudeckiej), także współfinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi woj. (ul. Kościuszki), także podciągnięcie wodociągu do Jaskini Niedźwiedziej, uruchomienie I etapu budowy Parku Morawka (oczywiście przy potwierdzeniu otrzymania środków w ramach tarczy covidowej dla samorządów) i wiele innych, pomniejszych zadań.
- ... kłopot „na dzisiaj”?
- Ogromny. Z gospodarką odpadami. Będziemy musieli rozważyć możliwość podniesienia cen za odbiór śmieci, bowiem w zeszłym roku dopłaciliśmy ponad 700 tys. zł! To bardzo dużo pieniędzy, które można by przeznaczyć na inne zadania (inwestycje), a przecież ustawa nakazuje (mówi) o zbilansowaniu zysków i kosztów. Dzisiaj mieszkaniec płaci miesięcznie 28 zł. To bardzo trudne – podnosić ceny – ale inaczej się nie da. Zrobiliśmy w sprawie kosztów wszystko co możliwe – nawet mamy „własny” PSZOK, wymieniliśmy worki na odpady na stałe pojemniki, przeprowadzamy na bieżąco kontrole deklaracji śmieciowych, a nawet ważymy nasze odpady, w ramach podpisanej umowy. Te wszystkie działania mają doprowadzić do uszczelnienia systemu. Kolejna kłopotliwa sprawa to utylizacja (usunięcie) odpadów szkodliwych zeskładowanych w naszej Gminie. To ok. 150 ton, które w beczkach leżą u nas od 4 lat. Winnego nie ma a usunąć trzeba. Boli mnie to, że sądy, prokuratury poumarzały sprawę. Po prostu podstawiony przedsiębiorca „słup” był bez grosza i jakiegokolwiek majątku. Cena wywozu 1 tony to około
13 tys. zł. Proszę zobaczyć jaki to koszt. Dobrze, że tą sprawą zajął się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zatwierdził dofinansowane wywozu tych odpadów. To kwota 1 mln 296 tys. zł. Całość kosztów zamyka się w kwocie 1 mln 600 tys. zł. A więc pozostałą kwotę chcemy uzyskać ze źródeł zewnętrznych tj. WFOŚiGW (pożyczka). Cieszę się z tej pomocy Funduszu...
- Pandemia, pandemią, ale ...
- ... duże zadanie, które przed nami, to remont basenu krytego w kompleksie sportowo-wypoczynkowym. Musimy wykonać hydroizolację niecki basenu polimocznikiem. To koszt ok. 440 tys. zł (taką mamy ofertę), ale przecież ten basen jest nam bardzo potrzebny.
Jak mówi p. prezes Renata Nowak - pamiętam datę: 16.10.2020 rok. To ostatni dzień kiedy w basenie była woda. A basen w głębokiej jego części ma 3,5 m słupa wody. Mogą się tu odbywać nawet zawody synchronicznego pływania.
- Kolejne decyzje?
- Podjąłem decyzję o przystąpieniu do programu budowy mieszkań w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości i Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Być może w ten sposób przybędzie nam kilkadziesiąt mieszkań dla rodzin, które są za bogate na lokale socjalne ale za ubogie by kupić sobie mieszkanie. Również dość mocno lobbujemy za uruchomieniem linii kolejowej Kłodzko – Stronie Śląskie. Bo na razie to jesteśmy po prostu komunikacyjnie nieomal wykluczeni. Na uruchomienie tej linii czekamy już 17 lat i jest spora nadzieja, że kolej do Stronia wreszcie ruszy. Trzymamy za słowo p. Patryka Wilda oraz Zarząd Województwa w tym zakresie a także PKP SA. i PKP PLK SA.
Z fajnych rzeczy – to my czujemy się nieomal jak uzdrowisko. Przecież mamy tężnię solankową w Stroniu, a o kolejną występuje sołtys wsi Kamienica p. Irena Foremnik.
Byliśmy też niemalże wykluczeni cyfrowo ale teraz „Tauron” prowadzi u nas szerokopasmowy internet poprzez światłowody. Do sieci już są podłączone nasze szkoły a do sierpnia tego roku każdy będzie mógł korzystać z szerokopasmowego internetu (to 100 Mgb /sek.)
W ramach RPO realizowany jest u nas program elektrooszczędnego oświetlenia. Realizacja całego projektu to 2 lata.
- Lekko nie jest nie tylko urzędowi Gminy ale przecież Gmina to mieszkańcy i przedsiębiorcy...
- Staramy się na tyle na ile to możliwe ulżyć w kłopotach naszym mieszkańcom. I tak – zwolniliśmy od podatku od nieruchomości naszych przedsiębiorców z branży turystycznej za I kwartał tego roku. To niebagatelna suma 600 tys. zł. Taki ubytek mamy w kasie. Zaś na II kw. tego roku zwalniamy z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu. To znowu brak wpływu do kasy miejskiej i kolejnych 30 tys. zł.

***
- No to jeszcze się pochwalmy.
Ruszamy na niedużą „wycieczkę” aby pokazać te dwie, najnowsze, skończone inwestycje: pierwsza to oczywiście remiza strażacka OSP w Stroniu Śląskim. Po obiekcie oprowadzają nas: p. Lech Kawecki prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP oraz prezes OSP w Stroniu Śląskim p. Grzegorz Derwiński – osobiście odpowiedzialny, żeby w tej remizie dobrze się działo. Pytam p. Grzegorza iloma strażakami ochotnikami może dysponować. Odpowiada - zapisanych jest 70 ale tak naprawdę dyspozycyjnych jest 15. Pytam o funkcjonalność tego nowego obiektu: Odpowiedź – takiego obiektu i wyposażenia nie powstydziłaby się i zawodowa straż. I ja też tak uważam. W tym miejscu Burmistrz aż pokraśniał z zadowolenia. Bo to przecież obiekt Gminy!
I drugi obiekt – to Klub Seniora. Oprowadza nas po nim p. Urszula Nuckowska. Jest stan pandemii. Zatem – seniora nie uświadczysz – ale owoce ich pracy i pracy p. Urszuli już tak. A obiekt przestronny, ciepły, ze wszystkim potrzebnymi i niezbędnymi elementami. Czeka niecierpliwie na czas pokowidowy. Do Klubu zapisanych jest 15 osób a kolejne czekają na zapis. Naprawdę, przytulnie tam i miło.
Zbliża się 13.00 – pan Burmistrz na spotkanie a ja do redakcji.

Wydania: