UMOWA O UTWORZENIU KLASY PATRONACKIEJ PODPISANA

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
NST-Krawiec.jpg

Zawód krawiec, wraca do łask! Noworudzka Szkoła Techniczna wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy, po raz kolejny tworzy klasę patronacką, tym razem w zawodzie krawiec. Kierunek będzie stanowił nową ofertę edukacyjną NST dla młodzieży po szkole podstawowej, w roku szkolnym 2021/2022.
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku została podpisana umowa trójstronna o współpracy dydaktycznej pomiędzy Powiatem Kłodzkim reprezentowanym przez Małgorzatę Jędrzejewską-Skrzypczyk wicestarostę, a HELIKON - TEX reprezentowanym przez pełnomocnika Dorotę Całkosz oraz Noworudzką Szkołą Techniczną reprezentowaną przez dyrektora szkoły Brygidę Gąsior. Zgodnie z zapisami podpisanej umowy, w Noworudzkiej Szkole Technicznej utworzona zostanie grupa patronacka branżowej szkoły 1 stopnia w zawodzie krawiec. Umowa oraz ustalenia poczynione z firma HELIKON - TEX przewidują, że firma prowadzić będzie zajęcia praktyczne dla uczniów nowej klasy, wyposaży ich w ubranie robocze, zapewni posiłek w czasie zajęć praktycznych oraz będzie wypłacała uczniom stypendia od 150 zł w kl. I, 200 zł w kl. II i 250 zł w kl. III. Uczniowie przez trzy lata nauki będą uczyć się zawodu z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii stosowanych w firmie oraz uczestniczyć w procesie produkcyjnym. Firma HELIKON - TEX jest wiodącym producentem odzieży militarnej i paramilitarnej. Dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej umowa podpisana z firmą ma na celu wzbogacenie oferty dydaktycznej szkoły oraz lepsze powiązanie kształcenia zawodowego z potrzebami regionalnego rynku pracy. W obwieszczeniu MEN z dnia 27 stycznia 2021 roku zawód krawiec znalazł się na liście zawodów deficytowych w województwie dolnośląskim.
Zachęcamy młodzież do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły.

Wydania: