Pytanie sondażowe nr 394: Czy mamy taki rząd na jaki zasługujemy? – proszę o odpowiedzi w skali „szkolnej”.

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Pytanie sondażowe nr 393 brzmiało:
Gdzie są korzenie Twojej rodziny (ze strony matki/ojca)?
Rozrzut tych, co tu przybyli, jest ogromny. Autochtonów jak na lekarstwo – tylko jedna odpowiedź, że „stąd”. Pozostałych naszych mieszkańców „z ich korzeniami” podzieliłem na sześć części.
I tak: tych, którzy przybyli tu spoza Buga, czyli z terenów dzisiejszej czy to Ukrainy czy Litwy, przeprowadzonych tu „z musu”, to 2/6, z szeroko rozumianej „Małopolski” także 2/6, z „centralnej” Polski to 1/6 przybyszów, z innych stron (z różnych zakątków świata i Europy) też 1/6 – ot, byli rozproszeni przez wojnę i nie wrócili do swoich siedzib a obrali Ziemię Kłodzką za swoje miejsce na ziemi.
A teraz już konkretne odpowiedzi: „góralskie nasienie” w odniesieniu do korzeni wspólnych, „kresy wschodnie” (j.w.), „lubelszczyzna i pomorskie”, „wybrzeże/Rosja?”, „nowosądeckie” (dwoje), ”Żywiec/Kresy”, „krakowskie/rzeszowskie”, „Ukraina/Łódź”, „zabużanka/centralna Polska”, „opolskie” (obydwoje), „Września/Wschód”, „Francja/Śląsk”, „Żywiec/Leżajsk”, „Łucko/Tomaszów”, ”nowosądeckie/małopolskie”, „Zakopanie/Tychy”, „Góralka/Niemcy”, „mazurskie/mazowieckie”, „rzeszowskie/Żywiec”, „opolskie” (obydwoje), „z Gór i ze Wschodu”, „Łomża/ wschód”, „Podkarpacie/Warszawa”, „poznańskie/Kielce”, „Zbaraż/Żywiec”, „Kielce/białostockie”, „Ukraina/nie wiem”, „Holandia/Małopolska”, „Białoruś/Beskid”, „Tarnów (obydwoje), „Racibórz/łódzkie”, „krakowskie/katowickie”, „Lwów” (obydwoje), „kresy/górale”, „Podhale/Niemcy”, „Tarnopol/kresy”, „Byczeń/Dobroszów”, „Bieszczady/Żywiec”, poznańskie/nie wiem”, „żywieckie/Ukraina”, „Ukraina/śląskie”, „Chrzanów/warszawskie”, „Lwów/Warszawa” „łódzkie” (obydwoje), „krakowskie/rzeszowskie”.... I tak to u nas jest.

Wydania: