Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu

Autor: 
M.St.

Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu od 1 lipca 2020 r. rozpoczęło realizację projektu „Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzylesie – Kraliky” realizowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Z uwagi na sytuację w kraju i na świecie związaną z pandemią koronawirusa, większość działań realizowana będzie w pierwszej połowie 2021 roku.
Obecnie przedszkole przeprowadziło remont sali z zapleczem sanitarnym (cyklinowanie parkietu, remont łazienki) oraz przygotowuje bazę materialną i promocyjną niezbędną do realizacji projektu. Zaplanowane działania w roku 2021, to integracja grup dzieci z Polski i Czech w trakcie poznawania kultury obu państw poprzez „Tydzień polski i czeski w grupach przedszkolnych w Międzylesiu i w Kralikach”, a w nim nauka języka czeskiego i polskiego, smakowanie polskich i czeskich potraw, tańce, pląsy, „Warsztaty teatralne – Dziecięce inspiracje teatralne”, „Olimpiada sportowa z okazji Dnia Dziecka”, „Podsumowanie projektu”.
Głównym celem projektu jest obniżenie barier kulturowych pomiędzy Polakami i Czechami przez wzajemne poznanie, wizyty dzieci i kadry dydaktycznej, kontynuowanie i wspieranie współpracy transgranicznej między dwoma przedszkolami w dziedzinach społecznej, kulturalnej oraz rekreacyjno-edukacyjnej, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w wyżej wymienionych obszarach, propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, efektywnego spędzania wolnego czasu, podtrzymanie tożsamości i tradycji. Główną ideą projektu jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji oświatowych oraz społeczności w regionie kralicko-międzyleskim, zwiększenie integracji na poziomie lokalnym, wzmocnienie istniejących więzi, rozwijanie tego co już istnieje poprzez nawiązywanie nowych kontaktów oraz przyjaźni.

Wydania: