Niemojów w Dolinie Dzikiej Orlicy

Autor: 
Marek Gałowski
m3.jpg
m2.jpg
m1.jpg

Niemojów – długa wieś łańcuchowa pięknie położona w Dolinie Dzikiej Orlicy przy granicy z Czechami. Powstała w 1570 r. jako strażnica – dwór myśliwski Worlitz, w wyniku sporów granicznych z panami czeskimi. Założył ją cesarski nadleśniczy hrabstwa kłodzkiego Leonhardt von Veldhammer. W 1576 r. założono wolne sołectwo, zbudowano renesansowy dwór. Już w XVII w. działało tu ważne przejście graniczne do Czech, a obok sołectwa znajdował się kamienny most przez Dziką Orlicę. W latach 80. XIX wieku doprowadzono tu nową drogę z Międzylesia przez Różankę oraz wytyczono szlak pieszy z Międzylesia, co wzmogło ruch turystyczny. Pod koniec XIX w. w okolicach Niemojowa pojawiły się pierwsze ślady nart. W 1909 r. powstało tu jedno z pierwszych w Sudetach, a pierwsze w hrabstwie kłodzkim, stowarzyszenie narciarskie Wintersportverein Batzdorf-Marienthal (Bartoszowickie-Niemojowskie Towarzystwo Sportów Zimowych). W latach międzywojennych działało tu schronisko młodzieżowe, zaś wieś była popularnym wczasowiskiem, zwłaszcza zimowym.
Najstarszym zabytkiem jest ruina dworu sołtysów. Była to siedziba wolnego sołectwa wzniesiona podobno na miejscu dawnego cesarskiego dworu myśliwskiego Worlitz w latach 1573-76. Nieopodal dworu, na stoku wzgórza, wznosi się jednonawowy kościół Nawiedzenia NMP, pochodzący sprzed 1597 roku i znacznie przebudowany na barokowy w latach 1713-16. Spośród budynków mieszkalnych i mieszkalno-gospodarczych, właściwie wszystkie nie-współczesne zasługują na uwagę. Pochodzą z XIX w. i stanowią ciekawy przykład architektury pogranicza śląsko-czeskiego ze znacznymi wpływami czeskiego budownictwa ludowego.

Wydania: