Nasi strażacy i druhowie są wspaniali, ale trenują bo chcą być jeszcze lepsi!

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
straz-1.jpg

Na zalewie w Gorzuchowie k. Kłodzka, odbyły się powiatowe ćwiczenia ratownicze pn. „WIELKA WODA 2020”, w których udział wzięli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku oraz z zastępów Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kłodzkiego, samorządowcy, pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Tematem ćwiczeń była organizacja działań podczas powodzi, trenowano przede wszystkim:
transport ratowników oraz ewakuację osób poszkodowanych za pomocą sprzętu pływającego,
zabezpieczenie uszkodzonego wału,
pracę ratowników na linii brzegowej,
budowanie stanowiska wodnego, z uwzględnieniem wypompowywania wody z zalanych terenów i transport wody na duże odległości.
Wszystkie działania miały na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy strażaków, żeby w sytuacjach kryzysowych nieść potrzebną pomoc.
Organizatorami ćwiczeń byli: Komenda Powiatowa PSP w Kłodzku, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Gmina Kłodzko wraz z wójtem Zbigniewem Turem.

Wydania: