Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
DSC_0262.jpg

16 października 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Kłodzku pod przewodnictwem Macieja Awiżenia – starosty kłodzkiego, została zwołana w nowym składzie na lata 2020-2023, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście. Komisja składająca się z 25 członków zbiera się przynajmniej raz w roku oraz w szczególnych sytuacjach kryzysowych. W skład komisji wchodzą m.in.: Piotr Marchewka, Waldemar Bicz – radni delegowani przez Radę Powiatu Kłodzkiego, przedstawiciele Komendy PPSP, Straży Granicznej, Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, Kierownik Oddziału ITD w Kłodzku, Prokurator Rejonowy w Kłodzku wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Świdnicy, Dyrektor PCPR w Kłodzku, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Dyrektor ZOZ w Kłodzku.
Spotkanie komisji zdominowało omówienie aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez wirus SARS-CoV-2 oraz sprawy związane z ostatnim zagrożeniem powodziowym, które wystąpiło w naszym powiecie. Omówiono dotychczasowe działania służb oraz organizację i koordynację ich działań. Komisja podsumowała, że konieczne będzie wystąpienie do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o zwiększenie ilości punktów poboru wymazów do badań na obecność wirusa SARS-CoV-2, ponieważ już w tej chwili, do punktu w kłodzkim szpitalu przyjeżdżają oprócz mieszkańców naszego powiatu, mieszkańcy z powiatu dzierżoniowskiego i powiatu ząbkowickiego. Niestety z tego powodu tworzą się bardzo długie kolejki oczekujących na wymaz.
Pozostałymi omawianymi tematami posiedzenia było m.in.:
- przygotowanie służb do okresu zimowego,
- informacja o stanie organizacyjnym i planowanych działaniach GOPR w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w górach powiatu kłodzkiego w okresie zimowym,
- funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu kłodzkiego,
- przedstawienie projektu budżetu powiatu na rok 2021 w części dotyczącej zarządzania kryzysowego
- przyjęcie propozycji i planu pracy komisji na rok 2021,
- podsumowanie przez przedstawiciela Policji trwającego przez cały wrzesień programu pn.: Bezpieczna Droga do Szkoły.
Na koniec Starosta Kłodzki podziękował wszystkim za wielkie zaangażowanie i podjęte działania, które przyczyniły się do ograniczenia epidemii oraz innych sytuacji kryzysowych, z którymi w ostatnim czasie musieliśmy się zmagać

Wydania: