Co słychać w Gminie Nowa Ruda

Autor: 
inf. GNR
Hala sportowa w Ludwikowicach Kłodzkich 1.jpg
Klub Seniora w Jugowie 1.jpg
Kolejna klasopracownia w szkole gminnej! 2.jpg
Strażacy z Bożkowa mają nową remizę! 2.jpg

Hala sportowa w Ludwikowicach Kłodzkich
Gmina Nowa Ruda zakwalifikowała się do dofinansowania w ramach rządowego programu „Sportowa Polska 2020”. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przekaże na zadanie „Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich” kwotę w wysokości 3 440 200,00 zł. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2021-2023.

Klub Seniora w Jugowie
Dobiega końca realizacja zadania „Przebudowa i remont obiektu istniejącego z przeznaczeniem na Klub Seniora w Jugowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” dofinansowanego z EFRR w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Seniorzy z Gminy Nowa Ruda zyskają w pełni wyposażony obiekt, z którego będą mogli korzystać przez cały rok. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 1 347 023,00 zł z czego 85% kosztów kwalifikowanych zostanie zrefundowana i zasili budżet gminy.

Wspaniały koncert
W niedzielę, 4 października br., w ramach Tygodnia Noblowskiego zorganizowanego z okazji rocznicy przyznania Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk we Włodowicach, odbyło się wydarzenie „One mają głos”. Była to jesienna odsłona Gór Literatury, wydarzenia od początku wspieranego i promowanego przez wójt Gminy Nowa Ruda Adriannę Mierzejewską. Tym razem na scenie plenerowej Pod Wiatami pojawiły się, poza rozmowami z pisarkami, gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Mieliśmy okazję wysłuchać rozmów z Katarzyną Nosowską i prof. Magdaleną Środą prowadzonych przez Agnieszkę Szydłowską i Magdalenę Piekarską. Zwieńczeniem tego dnia był koncert ONA, w ramach którego na scenie wystąpiły Barbara Wrońska, Katarzyna Groniec, Katarzyna Nosowska, Renata Przemyk, Natalia Grosiak oraz Organek. Był to drugi koncert w takim składzie. Pierwszy miał miejsce podczas jubileuszowego koncertu Męskiego Grania w Żywcu.
Podczas wydarzenia, poza tymi wspaniałymi i niezapomnianymi wystąpieniami, zaprezentowana została również wystawa multimedialna Fundacji Wielcy Małym – Artyści Pomagają Zwierzętom. Niespodziewanie na scenie pojawił się Szymon Majewski. Miał również miejsce specjalny pokaz przedpremierowy krótkometrażowego filmu artystycznego „Misterium Antonii” wg koncepcji Jagi Hupało, Elwiry Janasik i Andrzeja Miękusa.
Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Kulturalne Góry Babel i Fundacja Olgi Tokarczuk oraz Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.

Termomodernizacja w CKGNR
W dniu 9 października br. pomiędzy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda (CKGNR) a Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”
nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Jest to największa z realizowanych dotychczas inwestycji CKGNR.
Całkowita wartość Projektu wynosi 2.727.760,84 zł, z czego kwota 1.758.094,85 zł zostanie dofinansowana za pośrednictwem IPAW ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast kwota 969.665,99 zł pokryta zostanie z dotacji celowej udzielonej CKGNR przez Gminę Nowa Ruda.
Projekt obejmuje przebudowę dwóch obiektów CKGNR wraz z termomodernizacją obniżającą koszty eksploatacji budynków. Pierwszy
z obiektów objętych działaniem to siedziba Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, przy ul. Fabrycznej 2,
w którym przeprowadzone zostaną, obok wspomnianej termomodernizacji, również prace budowlane wraz z montażem windy osobowej, co dostosuje budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Drugi z budynków objętych niniejszym projektem to budynek byłej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu (Dzikowiec 95). Obiekt ten również przejdzie gruntowną termomodernizację, przeprowadzonych zostanie w nim także szereg robót budowlanych dostosowujących budynek do nowej roli.
Oba obiekty zostaną doposażone w nowy sprzęt komputerowy i multimedialny, dodatkowo do budynku
w Dzikowcu zakupione zostanie nowe wyposażenie meblowe i sprzęty.
W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych i termomodernizacyjnych oraz doposażeniu obiektów, CKGNR zyska możliwość poszerzenia własnej oferty kulturalnej i prowadzenie jej w nowych formach:
• Wystawienniczej – Galeria „pod Dzikiem”
• Filmowej – Akademia Kinomaniaka”
• Muzycznej – „Bajkowa Biblioteka”
Oferta skierowana będzie również do nowych grup odbiorców (seniorzy i mieszkańcy najmłodsi) przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji użytkowanej infrastruktury technicznej. Planowana termomodernizacja i zastosowane nowoczesne technologie energooszczędne wpłyną na pomniejszenie wydatków na funkcjonowanie obu obiektów.

Strażacy z Bożkowa mają nową remizę
2 września 2020 r. dokonano odbioru końcowego prac przy nowej remizie, wybudowanej dla Jednostki Ochotniczy Straży Pożarnej w Bożkowie. Kompleksowa i funkcjonalna inwestycja, której koszt wyniósł przeszło 1 700 000 zł, objęła swoim zakresem budowę, wykończenie i wyposażenie, m.in. w systemy alarmowe i monitoring budynku remizy strażackiej, która służyć będzie mieszkańcom naszej Gminy. W nowym budynku znalazł się suchy i przestronny garaż, w którym już parkuje zakupiony w ubiegłym roku nowoczesny samochód strażacki, w drugiej części natomiast znalazły się szatnie, zaplecze techniczno-sanitarne oraz świetlica na zebrania z aneksem kuchennym. Dodatkowo w garażu zamontowano dwie bramy garażowe. Obiekt został również wyposażony w nowoczesną syrenę alarmową wraz z automatycznym systemem powiadamiania. Budynek ogrzewany jest z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przez pompę ciepła, zgodnie z polityką Gminy, która zakłada redukcję emisji dwutlenku węgla oraz szkodliwych pyłów zawieszonych.

Kolejna klasopracownia w szkole gminnej
Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach Kłodzkich może pochwalić się nową klasopracownią językową. W sierpniu i wrześniu przeprowadzono modernizację pomieszczenia klasowego, w zakres której weszło wykonanie i malowanie tynków, wymiana podłóg oraz stolarki drzwiowej, wymiana grzejników, kratek wentylacyjnych oraz lamp i montaż rolet. Następnie zakupiono wyposażenie klasopracowni, w skład którego weszła jednostka centralna systemu pracowni, słuchawki z mikrofonem, panel przyłączeniowy, monitor dotykowy, komputer zarządzający, monitor interaktywny i nowe, funkcjonalne meble. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 89 088,02 zł, z czego 50% pozyskano z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Wyprawka Czytelnicza
Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla każdego przedszkolaka w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Ruda. Już po raz trzeci biblioteka bierze udział w projekcie promującym czytelnictwo wśród najmłodszych. W ramach akcji na każdego przedszkolaka, który odwiedzi Bibliotekę Publiczną Gminy Nowa Ruda lub którąś z jej filii czeka bezpłatna wyprawka czytelnicza, przygotowana przez Instytut Książki, złożona z książeczki dla dziecka, karty małego czytelnia i broszury dla rodzica.
Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę? Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa – bibliotekę – i dzięki temu w pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego. Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu tak dzieci, jak i rodzice mogą wziąć udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych przez bibliotekarzy. Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, podejmowania własny wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę. Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!

Narodowe Czytanie „Balladyny” w Woliborzu
W tym roku w całej Polsce odbywała się dziewiąta już edycja Narodowego Czytania objęta patronatem Pary Prezydenckiej. Do akcji włączyło się także Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda i z tego powodu 23 września, przed wejściem do Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu, rozbrzmiewały fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Tekst, czytany z podziałem na role przez Angelikę Szpat, polonistkę w tutejszej szkole i przez bibliotekarkę Wiesławę Bodniewicz, wysłuchali uczniowie klasy piątej i szóstej. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarze „Balladyny” ufundowane przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda i Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna na Rzecz Rozwoju Gminy Nowa Ruda. Każdą książkę opatrzono pamiątkowym stemplem nadesłanym do biblioteki z Kancelarii Prezydenta, a załącznikiem do niej była niepowtarzalna, okolicznościowa zakładka do książki.

Kultura bez ograniczeń w CKGNR 
W ramach  pozyskanego dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. „Kultura bez ograniczeń. Modernizacja i zakup wyposażenia Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda”, nasza instytucja w dalszym ciągu się doposaża.
W kolejnym etapie realizacji zadania zakupiliśmy długo wyczekiwany i bardzo potrzebny w codziennej pracy, fabrycznie nowy samochód dostawczy marki Fiat Ducato Maxi Furgon, w którym w dalszej kolejności wykonamy zabudowę dziewięcioosobową z demontowanymi siedzeniami i przesuwaną ścianą grodziową. Nowy pojazd usprawni pracę Centrum Kultury przy organizacji imprez kulturalnych, a także umożliwi  transport m.in. mieszkańców gminy, Kół Gospodyń Wiejskich, Seniorów na organizowane przez nas imprezy i wydarzenia.
Zakupiliśmy również meble do pracowni ceramicznej i plastycznej w budynku CKGNR oraz zestaw mebli i wyposażenia do filii Biblioteki Publicznej w Bożkowie.  Zarówno pracownia plastyczna/ceramiczna jak i filia biblioteczna w Bożkowie zostały wcześniej przez nas wyremontowane, a nowe meble na pewno zachwycą uczestników sekcji oraz czytelników biblioteki.
W październiku rozpoczniemy także  modernizację całego systemu oświetlenia w budynku CKGNR, która polegać będzie na  wymianie oświetlenia sufitowego w pomieszczeniach biurowych, pracowniach sekcji, sali widowisko-sportowej oraz ciągach komunikacyjnych (korytarzach) na nowoczesne i  energooszczędne. W dalszej kolejności planowana jest również wymiana monitoringu w budynku CKGNR w Ludwikowicach Kłodzkich. Nowy monitoring będzie oczywiście nowoczesny i bardziej rozbudowany niż zainstalowany obecnie. 
Realizowany projekt jest dla nas ogromną inwestycją, wprowadza duże zmiany, usprawni pracę i funkcjonowanie  Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. 
 Zadanie pn. „Kultura bez ograniczeń. Modernizacja i zakup wyposażenia Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wydania: