Za zamkniętymi drzwiami biblioteki w Wojborzu

Autor: 
inf. MH
11Wojborz082020.jpg
3Wojborz082020.jpg

Od listopada 2019 r. Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich realizuje inwestycję w zakresie remontu i przebudowy filii bibliotecznej w Wojborzu. Wartość inwestycji po przetargu wynosi ponad 900 000,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.Biblioteka uzyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości blisko pół miliona złotych. Operatorem programu jest Instytut Książki.
-Ostatnim etapem inwestycji był montaż pomp ciepła. Już we wrześniu będziemy przenosić księgozbiór z użyczonego lokalu z miejscowej Szkoły Podstawowej do wyremontowanej siedziby w Wojborzu 138. Następnie wyposażenie wnętrz w nowoczesne aranżacje i technologie oraz zagospodarowanie skweru przed obiektem. Na ten cel Gmina Kłodzko pozyskała środki finansowe w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” otrzymując dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia Biblioteki Publicznej w Wojborzu oraz zagospodarowanie skweru przed budynkiem, poprawiające warunki życia i aktywizujące mieszkańców”. Całkowita wartość projektu wynosi 60 000,00 złotych, z czego 50% to dofinansowanie. Przewidywane oddanie biblioteki do użytkowania to koniec października lub pierwsza połowa listopada – zapowiada Mariola Huzar, dyrektor Biblioteki. Podczas uroczystości podpisane zostanie partnerstwo publiczno-społeczne na rzecz rozwoju czytelnictwa, między innymi poprzez współpracę z lokalnymi organizacjami i mieszkańcami, a także w lokalnym partnerstwie z instytucjami publicznymi, w tym m.in. z miejscową Szkoła Podstawową, Klubem Seniora, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ośrodkiem Kultury, Młodzieżową Radą Gminy Kłodzko…
Na zdjęciach stan robót inwestycyjnych w sierpniu 2020 roku.

Wydania: