Kłodzka Góra z wieżą widokową

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
200828-Oficjalne_Otwarcie_wiezy_widokowej_1.jpg

Zarząd Powiatu Kłodzkiego oddał do użytku wieżę widokową na Kłodzkiej Górze. Starosta kłodzki – Maciej Awiżeń poprowadził uroczystość oficjalnego otwarcia wieży widokowej na Kłodzkiej Górze. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz lokalnych, lokalnej prasy oraz uczestnicy projektu budowy wieży i mieszkańcy powiatu.
Powstała wieża widokowa na Kłodzkiej Górze, jest częścią szlaku grzbietowego, prowadzącego przez najatrakcyjniejsze punkty widokowe Sudetów. Kłodzka Góra o wysokości 762,7 m n.p.m., jest to drugi pod względem wysokości szczyt Gór Bardzkich, położony w ich południowo-wschodniej części.
Sama wieża widokowa powstała w ramach projektu pn. „Czesko-polski szlak grzbietowy – cześć wschodnia”, gdzie w skład całego projektu wchodziło wybudowanie 10 wież widokowych oraz platformy widokowej w Radkowie. Budowa kłodzkiej wieży była już od dawna wyczekiwana przez miłośników turystyki. Inwestycja powiatu, umożliwia teraz podziwianie z Kłodzkiej Góry rozległych panoram Ziemi Kłodzkiej i Opolszczyzny, a przy dobrej widoczności można dostrzec także Karkonosze, Pogórze Sudeckie i Wrocław.
Początki koncepcji powstania tej wieży sięgają 2015 r., w którym to po stronie polskiej podpisano w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Kłodzkim, Powiatem Ząbkowickim oraz Nadleśnictwem Bardo Śląskie. Powstanie wieży nie byłoby jednak możliwe, bez współpracy z partnerami z Republiki Czeskiej i Polski oraz dofinansowaniu projektu „Czesko-polski szlak grzbietowy – cześć wschodnia” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreag V-A Republika Czeska – Polska. Szczególne podziękowania należą się tutaj też Lasom Państwowym, które od początku zainicjowania pomysłu wspierały idee budowy oraz panom: Antoniemu Bańdurze, nadleśniczemu Nadleśnictwa Bardo Śląskie i Romanowi Festerowi, staroście ząbkowickiemu za zaangażowanie w tę inicjatywę i współfinansowanie dokumentacji projektowej wieży widokowej na Kłodzkiej Górze. Należy też wspomnieć, że liderem całego projektu, jest czeski Euroregion Glacensis, kierowany przez pana prezesa Miroslava Kociana. Otrzymanie dofinansowania i sprawna realizacja projektu wieży na Kłodzkiej Górze, to też zasługa pana Jaroslava Stefka, dyrektora biura czeskiego Euroregionu. Dofinansowanie na budowę wieży zawdzięczamy dobrej ocenie projektu przez Wspólny Sekretariat techniczny w Ołomuńcu, kierowany przez pana Macieja Molaka. Realizacji stworzenia tego nietuzinkowego projektu wieży widokowej podjął się wybitny polski inżynier Andrzej Kociński. Natomiast niezwykle szybką realizację zadania zawdzięczamy wykonawcy firmie: Tatry z Myślenic, która podjęła się budowy naszej wieży.
Ze strony powiatu nad całością realizacji projektu czuwał bezpośrednio: Piotr Marchewka – etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego.
Wieża widokowa na Kłodzkiej Górze ma wysokość 34,5 m, natomiast najwyższa platforma widokowa została zainstalowana na 30,5 m. Na szczyt prowadzi 165 schodów. Z kopuły widokowej można podziwiać panoramy Masywu Śnieżnika, Gór Orlickich, Bardzkich i Sowich. Inwestycja pochłonęła około 1,3 mln zł i została zrealizowana za środków powiatu kłodzkiego, powiatu ząbkowickiego i Nadleśnictwa Bardo oraz przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej.
Na wieżę dojdziemy szlakiem żółtym pieszo, który przebiega obok obecnego „Domu Krawca”– dawna Kukułka.

Wydania: