IV Lądecka Noc Poetów

Autor: 
Małgorzata Bednarek
Małgorzata_Bednarek_Przew._Rady_Miasta_i_Gminy_wita_poetów[1].jpg
Odczytanie_werdyktu_Nagrody_im._Marianny_Bocian[1].jpg

Lądek-Zdrój, znany jako miejsce spotkań tancerzy, miłośników muzyki, ludzi gór, w ostatnich latach gości również poetów. Lądecka NOC POETÓW o „zdrojeniu się poezją” to inicjatywa podjęta przez naszego mieszkańca pana Zbigniewa Kresowatego, artystę wszechstronnego, który jest poetą, eseistą, krytykiem literacko-artystycznym, rysownikiem, grafikiem, malarzem ikon, ilustratorem i portrecistą. Za swoją działalność został uhonorowany w 2019 r. lądeckim Medalem św. Jerzego.
Tegoroczna, czwarta już edycja Lądeckiej Nocy Poetów odbyła się 5 września 2020 r. a rozpoczęła się spotkaniem w kawiarni Dom Klahra, które otworzył oczywiście Zbigniew Kresowaty, inicjator wydarzenia. Jako Przewodnicząca Rady Miejskiej miałam przyjemność przywitać uczestników w imieniu lądeckiej gminy. Przybyli poeci z bliższych i dalszych stron Polski, wystarczy wymienić kilka miast: Opole, Poznań, Augustów, Kielce, Kraków, Dobrzeń Opolski. Formuła spotkań to prezentacje dwóch, trzech utworów poetyckich przez samych autorów. Jest to wzbogacające widzów doświadczenie, gdyż przesłaniom słownym towarzyszą konkretni ludzi, których postawa, mimika, sposób wypowiadania się, gestykulacje pomagają lepiej wejrzeć w kreowany przez nich poetycki świat. Nagrodę za całokształt im. Marianny Bocian (Nowa Fala) przyznawaną przez Kapitułę Artystycznej Fundacji „Eranos” wręczono prof. Tadeuszowi Karabowiczowi z Lublina, wykładowcy na UMCS, autorowi kilkunastu tomików poezji oraz książek dwujęzycznych polsko-ukraińskich, wydawcy Rocznika Zaułek, tłumaczowi w zakresie języka ukraińskiego. Profesor wraz z żoną Aliną, założył w 1985 r. Skansen Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi, w powiecie włodawskim. Lądeckie środowisko reprezentowała Krystyna Leśniewska-Pasionek, poetka i malarka, zamieszkała w Radochowie. Dodatkową atrakcją był wspaniały koncert duetu Castle Dreams. Grzegorz Buczkowski i Katarzyna Lipert to połączenie dynamicznych skrzypiec elektrycznych z wirtuozerską gitarą elektryczną, także energetycznych rytmów z melancholią i rozmarzeniem. Duet wykonuje muzykę rockową z elementami folku. Zaś poeci po zakończeniu prezentacji w kawiarni artystycznej „Dom Klahra” udali się na „kolację poetycką” do Pracowni autorskiej KREZBI, gdzie recytowali, mówili wiersze, fraszki i aforyzmy, śpiewali własne piosenki oraz dyskutowali o poezji i o formach zapisów  literackich. Na pewno znajdzie to odzwierciedlenie w ich regionie i na ogólnopolskim forum w czasopismach i portalach.
Gratuluję organizatorom, Zbigniewowi Kresowatemu, Kawiarni Dom Klahra i wszystkim zaangażowanym w przebieg imprezy. Fotografie wykonał Tomasz Kostyła.

LISTA UCZESTNIKÓW:
Prof. Tadeusz Karabowicz
Janina Osewska – poetka z Augustowa, autorka kilkunastu tomików poezji, artysta fotografik, autorka wystaw fotograficznych.
Danuta Bartosz – poetka seniorka z Poznania, animatorka, autorka Haiku i innych form literackich - organizatorka Kongresów Poetyckich na UAM, autorka ponad 20 tomików poezji i wielu recenzji oraz esejów.
Jolanta Szwarc – poetka, krytyk, eseistka z Poznania, autorka kilkunastu tomików poetyckich.
Stanisław Szwarc – poeta, krytyk współpracujący z redakcjami i wydawnictwami z Poznania.
Barbara Wrońska – poetka i aktorka z Kielc, autorka tomików i publikacji.
Szczęsny Wroński – poeta, aktor, animator z Kielec i Krakowa, autor kilkunastu książek i wielu publikacji.
Jan Szczurek – poeta z Łącznika w opolskim, autor kilku tomików poetyckich, animator, restaurator.
Jerzy Grzegorczyk – młody poeta z Poznania, autor 2 tomików poezji.
Danuta Orzeszyna – poetka z Dobrzenia Opolskiego, autorka kilku tomików poezji, animatorka przy CK.
Franciszek Sośnik – poeta z Dobrzenia Opolskiego, autor aforyzmów i poezji regionu oraz poezji zaangażowanej.
Grzegorz Mazur (+ dwie osoby tancerka i reporterka) – poeta śpiewający, autor dwóch książek, w tym książki dokumentalnej z podróży na Syberię w ub. roku. 
Edyta Szostak – poetka z Wrocławia, autorka tomiku poezji pt. „OSTY”
Krystyna Pasionek – poetka autorka tomiku poezji oraz malarka z Lądka-Zdroju.
Joanna Mossakowska – poetka autorka kilku tomików poezji.

Wydania: