Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
DSC_0703.jpg
DSC_0786.jpg

Uroczyste odśpiewanie „Gaudeamus Igitur” niesie wieść, że rok akademicki na Noworudzkim UTW został rozpoczęty!
Po długiej wakacyjnej przerwie, przedłużonej przez pandemię koronawirusa, spotkali się na inauguracji nowego roku akademickiego 2020/2021 słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie, Zarząd UTW, władze samorządowe, zaproszeni goście. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Powiatu Kłodzkiego, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – wicestarosta kłodzki, Piotr Marchewka – członek Zarządu Powiatu wraz z Anettą Kościuk – dyrektor Wydziału Oświaty.
Na ręce pani Karoliny Popiel, rektor UTW złożyli gratulacje w imieniu Macieja Awiżenia starosty kłodzkiego i własnym oraz przekazali drobne upominki dla studentów, życząc w nowym roku akademickim przede wszystkim zdrowia i niegasnącej chęci zdobywania wiedzy i realizowania swoich pasji.
W natłoku bieżących obowiązków, czas zarezerwowali, przede wszystkim przez ogromną sympatię i uznanie dla NUTW, Tomasz Kiliński burmistrz Nowej Rudy, Jarosław Duda europarlamentarzysta, Stanisław Jurcewicz radny Semiku Województwa Dolnośląskiego, Sławomir Karwowski radny Powiatu Kłodzkiego. Także serdeczne życzenia, w imieniu Moniki Wielichowskiej poseł na Sejm RP, przekazała Ewa Hirchill przedstawicielka Biura Poselskiego.
Noworudzki Uniwersytet wychodzi naprzeciw potrzebie aktywnego uczestnictwa w życiu seniorów. Dlatego życzymy tej aktywności na każdym polu Państwa działalności.
UTW w Nowej Rudzie jest miejscem spotkań, szczególnym miejscem spotkań międzyludzkich, międzypokoleniowych, spotkań z wiedzą, ciekawymi ludźmi i dobrymi wykładowcami, niech to trwa.
Uroczystość inauguracyjna odbyła się na sali sportowej CTS w Nowej Rudzie, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Spotkanie uświetniły występy taneczne dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca MOK w Nowej Rudzie.

Wydania: