Gdzie mieszka Makatka zbójnica? Szukajcie odpowiedzi na szlakach w sudeckich lasach

Autor: 
Robert Borkacki, WFOŚiGW we Wrocławiu
Foto: 
Nadleśnictwo Międzylesie
bartnictwo.jpg
sprzyjamy zapylaczom.jpg

Gdzie buduje swoje mieszkanie pszczoła z gatunku Makatka zbójnica? Jaki wpływ na pszczoły mają zmiany klimatu?
Na sudeckich szlakach  można znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań o życiu tych pożytecznych owadów. W lasach ustawiono 15 nowych ekoedukacyjnych tablic. Przyrodniczy projekt Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Międzylesie wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Tablice pojawiły się m.in. na głównym szlaku prowadzącym na Śnieżnik oraz na szlaku Papieskim we wsi Szklarnia w kierunku Jodłowa. Tematyka tablic to m.in. „Sprzyjamy zapylaczom”, „Nektarodajne i pyłkodajne drzewa oraz krzewy leśne” czy „Ochrona zapylaczy”. Leśnicy zapraszają na majówkę, ale przypominają o zachowaniu kilku ważnych zasad w poruszaniu się po lasach podczas wciąż panującej epidemii. - W lesie nie trzeba nosić maseczek, jednak na parkingach leśnych lub w miejscach postoju pojazdów – już tak. Zachowajmy dystans 2 metrów w przypadku spotkania osób, z którymi nie przebywamy na co dzień – mówi Konrad Zaremba z Nadleśnictwa Międzylesie, koordynator projektu „Bartnicy Sudetów”.  Należy również unikać wszelkich wiat, ławek, stołów, poręczy, placów zabaw oraz innych elementów infrastruktury leśnej. Edukatorzy przypominają, że w Polsce mamy niemal 450 gatunków dziko żyjących pszczół. – Z tej liczby ponad 200 znajduje się na czerwonej liście gatunków zagrożonych wyginięciem – mówi Bartłomiej Wiązowski, wiceprezes WFOŚiGW we Wrocławiu. To owady, które zapylając rośliny, przyczyniają się do podtrzymywania życia na ziemi. Rój pszczół miodnych jest w stanie zapylić ok. 20 milionów kwiatów dziennie. Zagrożeniami dla tak pożytecznych zwierząt, które zostały opisane na tablicach w sudeckich lasach są m.in. chemizacja rolnictwa oraz wypalanie nieużytków, łąk i miedz. Jak wspierać populacje zapylaczy? - Należy m.in.: tworzyć hotele dla pszczół, łąki kwietne czy pastwiska dla pszczół raz ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin –  mówi Konrad Zaremba. A jaki wpływ mają na życie pszczół zmiany klimatu? Odpowiedź możemy znaleźć na tablicach: „Rosnąca globalna temperatura oraz anomalie i gwałtowne zjawiska pogodowe przynoszą szereg negatywnych dla zapylaczy konsekwencji. Łagodne zimy powodują przyspieszenie wegetacji roślin, których kwitnienie przestaje być skorelowane z rozwojem owadów. Coraz częstsze są okresy susz, spowodowane niskimi opadami, co ogranicza produkcję pyłku oraz obniża zagęszczenie roślin, a co za tym idzie, spadek zasobów pokarmu”.
Zakończona akcja rozstawiania tablic ekoedukacyjnych na sudeckich, leśnych szlakach jest częścią programu „Bartnicy Sudetów”, wspieranego przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Dzięki pomocy finansowej z Funduszu leśnicy wykonali dla dziko żyjących pszczół już tysiąc kłód bartnych ze świerkowych, wydrążonych pni, które zastępują naturalne dziuple. Te leśne ule, których głównym zadaniem jest wspieranie bioróżnorodności i ochrona miejscowych podgatunków pszczół, zostały zawieszone na drzewach w gminach Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka i Stronie Śląskie na obszarze ponad 10 tys. ha. Leśnicy posadzili ponad 80 tys. drzew biocenotycznych, przede wszystkim lip, ale również klonów i innych gatunków drzew kwiatowych bogatych w pyłek i nektar. „Bartnicy Sudetów” zakładają również hoteliki i ogrody dla dzikich pszczół.

Lokalizacje tablic o życiu zapylaczy:
• Ogródek edukacyjny przy biurze Nadleśnictwa Międzylesie w Międzylesiu;
• Na skrzyżowaniu trzech leśnictw (Nowa Wieś, Jawornica, Śnieżnik) na szlaku z Międzygórza na Śnieżnik i Mały Śnieżnik;
• Leśnictwo Goworów, na szlaku Papieskim we wsi Szklarnia w kierunku Jodłowa;
• Leśnictwo Jodłów, przystanek Ostoja, początek szlaku rowerowego Single Track, początek drogi na Trójmorski Wierch;
• Leśnictwo Jodłów, na szlaku z Trójmorskiego Wierchu w kierunku Boboszowa;
• Leśnictwo Różanka, na szlaku na Czerniec z kierunku Niemojowa;
• Leśnictwo Smreczyna na szlaku z Międzylesia do Lesicy, do granicy Państwa w Niemojowie;
• Leśnictwo Lesica, na szlaku do Czerwonego Strumienia, do granicy Pańśtwa w Kamieńczyku;
• Leśnictwo Lesica, na szlaku z Lesicy na Czerniec, w kierunku granicy Państwa w Niemojowie;
• Leśnictwo Biała Woda, na szlaku w kierunku Suchonia i Czarnej Góry;
• Leśnictwo Biała Woda, na szlaku w kierunku Przełęczy Puchacza i Czarnej Góry;
• Leśnictwo Szklary, na szlaku do Góry Iglicznej oraz Sankturaium Maria Śnieżna;
• Leśnictwo Śnieżnik, usytuowana w Międzygórzu na szlaku na Przełęcz Puchacza, Żmijowiec oraz Śnieżnik;
• Leśnictwo Jawornica, na głównym szlaku prowadzącym na Śnieżnik;
• Leśnictwo Szkółkarskie, Międzygórze
https://wfosigw.wroclaw.pl/

Wydania: