Niezwykły awans Komendanta PSP w Kłodzku

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe

Komendant Powiatowy mł. bryg. dr inż. Jarosław Chodorowski został powołany na stanowisko rektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
Mł. bryg. dr inż.
Jarosław Chodorowski
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku
W związku z Pana nominacją na stanowisko rektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w imieniu władz powiatu kłodzkiego, pragniemy złożyć Panu najszczersze gratulacje oraz wyrazy uznania.
Powołanie Pana na tak zaszczytne stanowisko napawa nas wszystkich dumą, ale zarazem powiat kłodzki traci wybitnego fachowca.
Pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową wzorową współpracę z wszystkimi samorządami naszego powiatu.
Życzymy Panu wielu kolejnych sukcesów i dalszego rozwoju zarówno osobistego jaki i na nowej ścieżce zawodowej.
Dziękujemy za służbę.
Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki
Zbigniew Łopusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Wydania: