Czas epidemii w Polanicy-Zdroju

Autor: 
Agata Winnicka, zastępca Burmistrza Polanicy-Zdroju
93564674_675277616568774_8567902998909419520_n.jpg
93794001_1599254430236974_471391425448116224_n (1).jpg

Izolacja i ograniczenia związane z epidemią koronawirusa trwają już ponad miesiąc. Czas jest trudny dla każdego: dla pracodawców, przedsiębiorców, gestorów, hotelarzy i restauratorów, pracowników, samorządowców i mieszkańców. Włodarze Polanicy reagują na bieżąco i czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich polaniczan. Od początku trwania tej sytuacji mieszkańcy informowani są o podejmowanych działaniach oraz stosowaniu się do wytycznych Ministra Zdrowia. Ulice miasta są opustoszałe, co oznacza, że mieszkańcy stosują się do zaleceń i pozostają w domach.
Z jednej strony ta dyscyplina społeczna napawa dumą i optymizmem i dziękujemy mieszkańcom za respektowanie zasad, z drugiej zaś – ta smutna rzeczywistość dla każdego jest bardzo trudna. Od początku trwania epidemii Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój wdrożył szereg rozwiązań, które mają na celu chronić pracowników urzędu i jednostek podległych oraz wszystkich mieszkańców, a także poprawić komfort życia polaniczan w tym ciężkim okresie. Z uwagi na realne zagrożenie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejski Zakład Komunalny mają ograniczony dostęp dla klientów, zaleca się załatwiać sprawy telefonicznie, mailowo lub przez E-PUAP. Aby ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw, na drzwiach urzędu została zamontowana skrzynka pocztowa, w której można zostawiać pisma i wnioski. Zorganizowano pomoc dla starszych i potrzebujących – Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnił całodobowy numer telefonu (603557768), pod który można zadzwonić i uzyskać pomoc, np. przy zrobieniu zakupów. OPS kontroluje również sytuację osób przebywających na kwarantannie. Posiłki dla najbardziej potrzebujących są cały czas wydawane. Straż Miejska i Policja przeprowadzają patrole piesze i podejmują interwencje w przypadku bezzasadnego gromadzenia się ludzi.
Aby wspomóc pracę lekarzy, ratowników i pielęgniarek, Burmistrz podjął decyzję o zakupie 2 kardiomonitorów na statywie i 4 pomp strzykawkowych dla Specjalistycznego Centrum Medycznego im. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju, a także namiotu, który został rozstawiony przed SCM-em. Zakupiono również środki dezynfekujące, rękawiczki, odzież ochronną i maseczki, które zostały przekazane pracownikom Urzędu Miejskiego,
OPS-u, jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. Ponieważ od dnia 16.04.br. obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej, Burmistrz Miasta podjął działania mające na celu przekazanie maseczek ochronnych polanickim Seniorom, dlatego zakupiono 300 maseczek, które zostały nieodpłatnie przekazane członkom Związku Emerytów i Rencistów w Polanicy-Zdroju oraz pensjonariuszom Dziennego Domu Pobytu „Senior+”. Ponadto każdy mieszkaniec Polanicy w wieku 60+ może nieodpłatnie otrzymać maseczkę, dzwoniąc pod nr tel.: 748681802.
Aby osoby starsze i samotne uzyskały wsparcie i potrzebną rozmowę, uruchomiono numer telefonu 505 747 441, pod którym pracownicy Dziennego Domu „Senior+” służą swoją radą i opieką.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny cały czas świadczy swą pomoc w zakresie terapii uzależnień: pod numerem 519832945 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 dyżuruje terapeuta uzależnień. Dla ofiar przemocy domowej uruchomiono numer telefonu: 748680638, pod którym pracownik OPS-u, po określeniu niezbędnych potrzeb, ustala kontakt z psychologiem.
Aby zniwelować zagrożenie w przestrzeni publicznej w dniach od 15 do 17 kwietnia, w godzinach nocnych, przeprowadzano dezynfekcję miasta: czyszczono ulice, dezynfekowano małą infrastrukturę (ławki, kosze na śmieci, poręcze, barierki itd.). Dezynfekcja została przeprowadzona przez Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju przy wsparciu Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Policji. Na bieżąco informujemy mieszkańców o zaleceniach i podejmowanych działaniach poprzez stronę internetową, media społecznościowe, aplikację „Blisko”. Również Ochotnicza Straż Pożarna za pomocą megafonu przypomina mieszkańcom o konieczności izolowania się i niewychodzenia z domów. Choć epidemia jest czasem przestoju kulturalnego, systematycznie staramy się urozmaicić czas mieszkańcom, organizując zdalnie konkursy internetowe (na najpiękniejszy ogród i balkon, dla dzieci – na budki lęgowe i karmniki), natomiast Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji uruchomił „Pocztę Kulturalną” i na swoich stronach internetowych umieszcza linki z propozycjami ciekawych zajęć dla osób w każdym przedziale wiekowym. Ponadto Teatr Zdrojowy pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację Festiwalu „Muzyczne Parkowanie – Letnie Spotkania z Kulturą”. Kwota dofinansowania wynosi: 50 000 zł. Festiwal zakłada organizację cyklu koncertów muzycznych w Parku Zdrojowym, które – z uwagi na swój kameralny charakter – będą mogły odbywać się już w zbliżającym się sezonie letnim, z zachowaniem wszystkich wymogów podyktowanych pandemią. Aby wspomóc restauratorów jako pierwsi w regionie stworzyliśmy listę restauracji i barów świadczących usługi na wynos i rozpropagowaliśmy akcję w Internecie. Ogłosiliśmy także akcję wspierania lokalnych przedsiębiorców i zachęcamy do robienia zakupów w Polanicy i korzystania z usług polanickich firm. Choć zdajemy sobie sprawę z faktu, że ruch turystyczny jeszcze jest wstrzymany, rozpoczęliśmy akcję promowania miasta i zachęcamy, poprzez media społecznościowe, aby wakacje i urlopy planować właśnie w naszym kurorcie. Ogromnie liczymy na to, że turyści i kuracjusze spokojnie będą mogli do nas wkrótce wrócić.
Wydaliśmy również folder z nieruchomościami gminnymi na sprzedaż i rozsyłamy go do deweloperów i hotelarzy na terenie całego kraju, aby zachęcić ich do inwestowania w Polanicy-Zdroju.
Jesteśmy w kontakcie z naszymi miastami partnerskimi – napisaliśmy listy do włodarzy tych miast z zapewnieniem, że nieustannie wspieramy i pamiętamy o naszych przyjaciołach. Listy zostały wysłane do Telgte (Niemcy), Czeska Skalice i Jańskie Łaźnie (Czechy), Kartuz – stolicy Kaszub oraz do włoskiego miasta Comacchio, gdzie walka z koronawirusem jest nadzwyczaj trudna i nierówna.
Gmina Polanica-Zdrój pozyskała prawie 60 000 zł w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” i zakupiła 22 laptopy, które zostały przekazane do dwóch polanickich szkół podstawowych. Będą one służyły uczniom niemającym sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej. Zakup komputerów nastąpił po rozpoznaniu przeprowadzonym przez dyrektorów szkół.
Na ogromną uwagę zasługuje fakt, iż dzięki rządowemu wsparciu Ochotnicza Straż Pożarna w Polanicy-Zdroju zostanie doposażona w nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy. Gmina Polanica-Zdrój otrzymała na ten cel dotację w wysokości 560 000 zł.
Mimo przestoju gospodarczego inwestujmy nadal w polanicką infrastrukturę: kończy się obecnie przebudowa ul. Zwycięzców, ogłoszony został przetarg na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej na terenie miasta, kończymy wymianę tablic informacyjnych i promocyjnych na terenie miasta. Pielęgnujemy zieleń: pojawiły się więc nowe nasadzenia kwiatów, a drzewa są ogławiane lub wycinane – jeśli ich stan sanitarny zagraża już bezpieczeństwu mieszkańców. Kontynuujemy programy wymiany źródeł ogrzewania i usuwania azbestu – informacje o programach można uzyskać u pracownika merytorycznego. Otrzymaliśmy informację z Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowaniu na remonty dróg: ul. Orkana (75% dofinansowania) oraz ul. Zakopiańskiej (70% dofinansowania). Cieszymy się, że te inwestycje wspomogą branże budowlane, a przede wszystkim – poprawią komfort użytkowników tych dróg.
Walka z koronawirusem ciągle trwa. Mamy świadomość, że jeszcze długo będzie nam towarzyszył w życiu codziennym, ale liczymy również na to, że dzięki ostrożności i samodyscyplinie mieszkańców uda się nam go pokonać i wrócimy do dawnej, normalnej, aczkolwiek z dzisiejszej perspektywy, jakże pięknej rzeczywistości.

Wydania: