Ziemia Kłodzka - co w trawie piszczy

Autor: 
Katarzyna Redmerska

MASECZKA
Bystrzyca Kłodzka – w mieście i gminie rozprowadzane są maseczki ochronne. Ich zakup został sfinansowany z lokalnego budżetu. Produkt trafi do każdej osoby, która jest wymieniona na deklaracjach składanych dla celów gospodarki odpadami. Bez komentarza.
TRENING
Mimo obowiązującej kwarantanny, biathloniści z UKS Szczytnik regularnie trenują, rzecz jasna w domu. Chcąc zmotywować innych do ruchu, publikują na swoich facebookowych profilach zdjęcia i nagrania wideo z treningów. Nic dodać, nic ująć.
PRZEDSIĘBIORCA
Burmistrz Kudowy Zdroju, Aneta Potoczna poinformowała lokalnych przedsiębiorców o rozwiązaniach zastosowanych przez władze miejskie, których celem jest pomoc w trudnym okresie gospodarczym wywołanym epidemią koronawirusa. Zauważa przy tym, że również gmina znalazła się w fatalnym położeniu, gdyż i ona spodziewa się zmniejszonych wpływów do budżetu np. z tytułu opłaty uzdrowiskowej, podatków z tytułu PIT-u i CIT-u oraz ulg zastosowanych wobec przedsiębiorców. Bez komentarza.
WIEŻA
Polanickie Przedsiębiorstwo Budowlane „Cako” będzie wykonawcą wieży widokowej na Orlicy. Koszt budowli wyniesie niemal 799 tys. zł, taką ofertę przedstawiono w przetargu. Wieża ma mierzyć 25,5 m wysokości. Jak mówi burmistrz Dusznik Zdroju, Piotr Lewandowski, turyści będą mogli podziwiać panoramę sporej części Ziemi Kłodzkiej z pozycji około 1100 m n.p.m. No, no, no.
OBRADY
Wojewoda dolnośląski wypowiedział się w sprawie zdalnego obradowania organów jednostek samorządu terytorialnego – organy kolegialne jednostek samorządu terytorialnego (np. rady gmin, powiatów, ich komisje, zarządy powiatów i województwa, zarządy związków międzygminnych) mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). Obradowanie w zdalnym trybie zarządza przewodniczący danego organu. I tyle w temacie.
NAGRODY
Uzdrowiska Kłodzkie ogłosiły konkurs adresowany do klientów. Ci z nich, którzy zakupią na określoną kwotę jej produkty pod szyldem „Staropolanka”, będą mogli wziąć udział w losowaniu nagród pieniężnych. Loteria potrwa do połowy tego roku. Szczegóły na stronie internetowej organizatora. Wow.
RADNI
Do szpitala w Kłodzku kolejny raz dotarli przedstawiciele samorządowców z gminy wiejskiej Kłodzko. Przywieźli do placówki dwie pralko – suszarki oraz zestaw środków piorących. Podarunki trafiły na oddział neurologii i wewnętrzny. Niebawem dostarczone zostaną kombinezony ochronne. Wcześniej do szpitala gmina wiejska dostarczyła partię maseczek ochronnych. Bez komentarza.
WOLONTARIUSZE
Do jednostek ratowniczo-gaśniczych czy ochotniczych straży pożarnych każdego dnia docierają maseczki ochronne uszyte przez ludzi dobrej woli bądź przekazane przez samorządowców. Do grona wolontariuszy dołączył m.in. burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak i starosta kłodzki Maciej Awiżeń. Bez komentarza.
ZESTAW
Niemal 4 tysiące zestawów ochronnych przygotowali dla mieszkańców miasta i gminy Bardo niezwykle aktywni ludzie (samorządowcy, strażacy oraz sołtysi). Niedawno została zakończona ich dystrybucja. W pakiecie znalazły się maseczki wielokrotnego użytku, rękawiczki oraz płyny dezynfekcyjne. Bez komentarza.
LAPTOP
Władze samorządowe gminy Nowa Ruda złożyły wniosek o sfinansowanie zakupu 30 laptopów dla uczniów oraz nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Dzięki temu trzy szkoły zostaną zaopatrzone w odpowiedni sprzęt, który będzie odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Brawo!
PODARUNEK
Nachodzki starosta, Jan Birke przekazał burmistrz Kudowy Zdroju, Anecie Potocznej środki niezbędne w ochronie przed koronawirusem. Jest to 5 tysięcy maseczek ochronnych, które zostaną przekazane na potrzeby służb ratowniczych oraz mieszkańców. Bez komentarza.
CENTRUM
W Kłodzku, w budynku po byłej szkole medycznej powstaje Centrum Aktywności Lokalnej. Prowadzone są prace remontowe, ich zakończenie planowane jest na lipiec tego roku. W zlokalizowanym przy ulicy Łukasińskiego, Centrum Aktywności Lokalnej funkcjonować będą mogły m.in. organizacje pozarządowe. Wszystkie piętra posiadać będą zaplecze sanitarne, a w hali gimnastycznej powstanie sala konferencyjno -dydaktyczna. Nic dodać, nic ująć.
NAUKA
Władze gminy Szczytna zakupiły 30 komputerów potrzebnych do zdalnej nauki, które trafią do uczniów oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej, a także do Zespołu Szkół Społecznych w Chocieszowie. Gmina złożyła wniosek o pozyskanie na ten cel dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”. Jak mówi burmistrz Szczytnej, Jerzy Król, obecnie gmina założyła swoje środki w kwocie około 60 tys. złotych po to, aby jak najszybciej wesprzeć osoby niemające dostępu do potrzebnego w nauce zdalnej sprzętu. Bez komentarza.
REMONT
Rozpoczęła się przebudowa ulicy Chrobrego w Kudowie Zdroju. Nowa nawierzchnia wykonana zostanie z kostki betonowej. Postępowanie przetargowe na remont wygrała firma EkoBud z Polanicy Zdroju. Planowane zakończenie prac przewidywane jest na lipiec tego roku. No, no, no.
BLACHA
Policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu kłodzkiego, którzy są podejrzani o kradzież blachy ocynkowanej. 22 i 27-latek ukradli z terenu gminy Radków, z prywatnej posesji 50 arkuszy blachy ocynkowanej. Wartość strat oszacowano na 5000 zł. Część skradzionego mienia policjanci znaleźli u sąsiada jednego ze sprawców. Obecnie funkcjonariusze ustalają, co podejrzani zrobili z pozostałą ilością blachy. Się porobiło…
SPRZĘT
Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieszowicach otrzymała nowoczesny sprzęt, który został zakupiony w ramach środków otrzymanych z budżetu obywatelskiego Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Gratulacje!
DOFINANSOWANIE
Władze Polanicy Zdroju pozyskały dofinansowanie na zakup 22 laptopów. Sprzęt trafi do uczniów, którym potrzebny jest on do zdalnej nauki. Laptopy zostały zamówione w ramach Programu Operacyjnego „Polska cyfrowa na lata 2014 – 2020”. Bez komentarza.
POCISK
W Międzylesiu znaleziono pocisk moździerzowy, Na niebezpieczną pozostałość po II wojnie światowej natrafił przypadkowo mężczyzna, który wykonywał prace ziemne na swojej posesji. Przybyły na miejsce patrol saperski zabezpieczył znalezisko. Następnie saperzy zabrali pocisk do neutralizacji na wyznaczonym poligonie. Ufff!
STANOWISKO
Były burmistrz Kłodzka oraz radny RM, Bogusław Szpytma, został powołany na stanowisko drugiego wojewody dolnośląskiego. Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu wydał postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Szpytmy, jako radnego Rady Miejskiej w Kłodzku. Jego miejsce zajmie Bogusław Procak.  Bez komentarza.
SZKOLENIE
W 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej, w Kłodzku realizowane jest szkolenie sił, które mogą zostać wydzielone do wsparcia medycznego wojsk oraz organów administracji publicznej. Szkolenie dotyczy m.in. informacji dotyczących SARS CoV-2 oraz COVID-19, posługiwaniu się indywidualnymi środkami ochrony osobistej w aspekcie profilaktyki zakażeń wirusem, w tym: kombinezon ochronny, maseczka chirurgiczna, maska i półmaska, przyłbica, rękawice ochronne, środki dezynfekujące, gogle, pobieranie materiału biologicznego do badań w kierunku zakażeń, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w środowisku niebezpiecznym, zapoznanie z zasadami organizacji pracy personelu medycznego macierzystych jednostek wojskowych. Bez komentarza.

Wydania: