Kłodzkie eksponaty na wystawie w Czechach

Autor: 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń
Foto: 
fot. Tomek Gmerek
kl081_2inter.jpg
Madonna-rzeźba-inter.jpg

Jak to się stało, że kłodzkie zabytki prezentowane są w Czechach? Otóż, przed kilkoma laty zrodziła się wśród studentów Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu inicjatywa zorganizowania wystawy regionalnej pokazującej sztukę średniowieczną wschodnich Czech (do 1550 roku). Region ten jest specyficznym obszarem pod względem artystycznym. Zaplanowano kompleksową analizę zabytków sztuki gotyckiej oraz wczesnorenesansowej z terenów wschodnich Czech z uwzględnieniem szerokiego podłoża kulturowego i historycznego. W ramach czeskiego średniowiecznego państwa region ten łączył Pragę z Łużycami, śląskim Wrocławiem oraz morawskimi ośrodkami w Ołomuńcu i Brnie. Konkretne prace zmierzające do realizacji wschodnioczeskiej wystawy rozpoczęto w 2011 r. Nowe wyniki badań naukowych zostały przedstawione na konferencji w Hradcu Králově w 2013 r. Jej efektem był m.in. zbiór materiałów w wersji elektronicznej pomocny przy opracowaniu syntetycznego zestawienia średniowiecznych zabytków sztuki wschodnich Czech, łącznie z historycznymi powiązaniami tego regionu z ośrodkami sztuki na Morawach, w Saksonii, Łużycach, Kłodzku i na Śląsku. Po uzyskaniu grantu na to przedsięwzięcie, przystąpiono do realizacji wystawy.
I w ten sposób, kłodzkie zabytki średniowiecza znalazły się na liście zaplanowanych do tej wielkiej prezentacji. Wystawa została otwarta w Muzeum Wschodnioczeskim w Hradec Králově 6 lutego 2020 r. Miała być czynna dla zwiedzających do końca czerwca br. Niestety pandemia, która objęła swym zasięgiem także Czechy, zmieniła pierwotny zamiar organizatorów, i w ostatnim okresie, tj. marzec-kwiecień, wystawa nie jest udostępniana. Oby udało się jeszcze ją zwiedzić mieszkańcom Czech w maju i czerwcu.
Kłodzkie zabytki, to wypożyczone eksponaty z wystawy „Z dziejów Kłodzka” w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, m.in.: arnoštowe pamiątki – kielich i patena, mszał diecezji praskiej, figura św. Jakuba, monety z mennicy kłodzkiej i tłok najstarszej kłodzkiej pieczęci oraz wypożyczona z kłodzkiego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii – słynna Madonna z czyżykiem.
Bardzo wartościowym efektem tego całego przedsięwzięcia jest katalog eksponatów – publikacja ponad 200-stronicowa, bogato ilustrowana, stanowiąca kompendium wiedzy na temat zachowanej do dziś sztuki średniowiecznej na omawianym obszarze.

Wydania: