JAK RATUJECIE U WAS?

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego
001.jpg

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku bierze udział w programie współpracy polskich i czeskich służb ratownictwa medycznego z rejonu pogranicza polsko-czeskiego p.n. „Jak ratujecie u was?”, obejmującego obszar działania EUWT Novum.
Współpraca pomiędzy partnerami odbywa się poprzez organizację po obu stronach granicy działań projektowych polegających na przeprowadzeniu wspólnych szkoleń, konferencji, ćwiczeń, staży wymiennych personelu medycznego.
Głównym celem projektu jest zacieśnienie i zwiększenie intensywności współpracy pomiędzy jednostkami służb ratownictwa medycznego z Polski i Republiki Czeskiej.
Spotkanie robocze w ramach projektu.
W związku z tym projektem w Kłodzkim ZOZ obyło się spotkanie robocze służb ratunkowych, w trakcie którego omówiono i podsumowano okres realizacji projektu od 1.07.2019 – do 31.12. 2019, przekazując informację o zrealizowanych zadaniach dotyczących:
- staży wymiennych
- przeprowadzonych wspólnie ćwiczeń w PL – prezentacja filmu z ćwiczeń
- podsumowano rozliczenia ostatniego okresu monitorowania
Następnie odbyła się prezentacja głównych założeń projektu na okres 01. 2020 – 30.06.2020, podczas której omówiono kontynuację staży wymiennych i przedstawiona została propozycja harmonogramu realizacji staży wymiennych na 2020 r. Omówiono również program ćwiczeń w CZ (Partner Realizujący Pogotowie Ratunkowe w Hradec Kralove). Omówiono też planowaną konferencję podsumowującą projekt w CZ (partner realizujący EUWT NOVUM ).
PARTNERZY PROJEKTU
• Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o. o.
• Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
• Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich
• Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
• Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
• Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
• Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku
Zródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Okres realizacji projektu: 1.01.2018 – 31.12.2020 (36 miesięcy)

Wydania: