Architektoniczne dziedzictwo Andreasa Ernsta

Autor: 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń
e1.jpg
e2.jpg

Kłodzkiego architekta, Andreasa Ernsta (1861-1929) mieliśmy możność poznać w ubiegłym roku. Tej postaci poświęcony był cykl imprez organizowanych przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej, m.in. w maju 2019 r. podczas Nocy Muzeum otwarta została wystawa prezentująca dorobek Andreasa Ernsta, a w sierpniu 2019 r. podczas Nocnego zwiedzania miasta oglądaliśmy jego dzieła nadal istniejące w Kłodzku. Wiele osób przyczyniło się do odświeżenia i rozpropagowania zasług tego architekta, ale największą pracę wykonała koordynatorka całego projektu i autorka scenariusza obu wspomnianych wyżej przedsięwzięć – Joanna Jakubowicz.
W efekcie przeprowadzonych przez nią badań powstała na zakończenie publikacja, stanowiąca pierwszą jak do tej pory tak obszerną próbę podsumowania dorobku tego znakomitego architekta, którego dzieła wpłynęły w dużej mierze na dzisiejszy wizerunek Kłodzka, a także Polanicy-Zdroju.
Dnia 24 stycznia 2020 r. miała miejsce w Muzeum Ziemi Kłodzkiej promocja tej publikacji, która opracowana została w wersji dwujęzycznej, polsko-niemieckiej. Autorka podczas spotkania wygłosiła prelekcję pt. „Architektoniczne dziedzictwo Andreasa Ernsta w Kłodzku”. Temat został zilustrowany bardzo ciekawymi zdjęciami, wykonanymi przez Tomasza Gmerka, który towarzyszył Joannie w wędrówkach po Kłodzku i wrocławskim archiwum w poszukiwaniu śladów Ernsta. Publikacja zawiera ogromną ilość bardzo wartościowych zdjęć prezentujących projekty architekta, które zachowały się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Zostały one po raz pierwszy pokazane zarówno na wystawie, jak i także uwiecznione w książce.
Polecamy tę wartościową publikację. Podczas spotkania można ją była nawet nabyć po cenie promocyjnej.
Cieszy fakt, że wszystkie dotychczasowe spotkania związane z Ernstem, łącznie z ostatnim styczniowym, cieszyły się dużym zainteresowaniem i frekwencją.

Joanna Jakubowicz, Andreas Ernst 1861-1929 kłodzki architekt, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 2019. Redakcja Irena Klimaszewska. Tłumaczenie Jolanta Szafarz. Fotografie Tomasz Gmerek. Projekt okładki Malwina Karp. Skład Robert Bartlewski.

Wydania: