Akordeonowy grudzień

Autor: 
Liliana Stopka
1Bartlewski.jpg
2Gałęski.jpg
3uczeń I klasy.jpg
4Steblewski.jpg

Po raz kolejny uczniowie z klasy mgr Tomasza Brusińskiego i Liliany Stopki mieli okazję pracować pod kierunkiem wybitnego pedagoga i metodyka w osobie dr hab. Piotra Chołołowicza z Akademii Muzycznej w Katowicach.
W serdecznej atmosferze uczniowie prezentowali swój repertuar i korzystali z uwag konsultanta. Nawet pierwszoklasista Wiktor (jeszcze przedszkolak) z ogromną chęcią i skupieniem pokazał czego się nauczył do tej pory, grając melodię Panie Janie i kolędę Lulajże Jezuniu.
Pan Chołołowicz pogratulował nauczycielowi Tomaszowi Brusińskiemu świetnych wyników nauczania i wykazał zainteresowanie koncertową działalnością nauczyciela i jego repertuarem. W tej sytuacji T. Brusiński skorzystał z możliwości uzyskania cennych wskazówek i wykonał Preludium i Fugę Cis dur z Das Wohltemperierte Klawier – J. S. Bacha.
Zajęcia prowadzone były w sposób rozwijający wyobraźnię muzyczną i budujący motywację do dalszego doskonalenia swoich umiejętności, co jest niezwykle cenne tak dla uczniów jak i nauczycieli.
Oprócz pracy pod kierunkiem konsultanta, ucz-niowie poświęcili dodatkowy czas na przygotowanie repertuaru zespołowego na szkolny koncert wigilijny (20 grudnia), na Music Party (16 stycznia) oraz Koncert dla Sympatyków Szkoły (29 stycznia).
Serdecznie zapraszamy na styczniowe koncerty w auli szkoły muzycznej w Kłodzku.

Wydania: