20 lat programu stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego

Autor: 
Mariola Huzar
Foto: 
H_Hrishin
11gala20.jpg
23gala20.jpg
39gala20.jpg
41gala20.jpg

Uroczysta gala, podczas której wręczone zostały stypendia za wyniki w nauce i za różnorodne osiągnięcia dla młodzieży uzdolnionej z terenu gminy wiejskiej Kłodzko odbyła się w świątecznym nastroju w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku w piątek, 6 grudnia 2019 roku. Wszystkich gości, którzy przybyli na jubileusz powitali prowadzący w osobach Pauliny Kraj i Mateusza Kubasiaka z Młodzieżowej Rady Gminy Kłodzko. Na widowni m.in. zasiedli: Ryszard Niebieszczański – członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Stanisław Jurcewicz – radny Województwa Dolnośląskiego, Robert Duma – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, mjr Małgorzata Liszka-Występska – Placówka Straży Granicznej, por. Bartłomiej Paczewski – Wojskowa Komenda Uzupełnień, Agnieszka Kostrzewska – Straż Miejska, Dorota Mateusiak – kierownik kłodzkiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Halina Bałys – przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Kłodzko. Zanim jednak poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji, z podziwem i niekłamaną przyjemnością wysłuchaliśmy młodziutkiej artystki Oliwii Kraj z Wojciechowic, która zaśpiewała m.in. utwór pt. „Mamona” z repertuaru Grzegorza Ciechowskiego.
W swoim okolicznościowym wystąpieniu wójt Gminy Kłodzko Zbigniew Tur przedstawił historię programu stypendialnego, który powstał w 1999 r. W tym okresie wypłacono 104 stypendia dla 63 osób o wartości 238 000 zł. Środki pochodzą z różnych akcji charytatywnych oraz od ludzi dobrej woli. Są to osoby publiczne, urzędnicy, samorządowcy różnego szczebla, przedsiębiorcy, politycy, artyści, sportowcy…
Natomiast przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Ryszard Jastrzębski życzył, aby program stypendialny nadal funkcjonował przez kolejne 20 lat. Podkreślał, że dobro zawsze wraca, czego przykładem są byli stypendyści w osobach Ewy Porzuczek-Witwickiej z trzeciej edycji i Pawła Marcaka z szóstej edycji, którzy dziś mieszkają we Wrocławiu i kilka dni temu przekazali na konto programu stypendialnego odpowiednio 2000 zł i 3000 zł.
Po prezentacji ośmiu wizytówek młodych uzdolnionych, przewodnicząca kapituły stypendialnej Mariola Huzar ogłosiła wyniki tegorocznego rozdania. I tak:
Aleksandra Wiśniewska ze Starego Wielisławia, lat 20, studentka drugiego roku Wydziału Architektury na Politechnice Wrocławskiej, uzdolnienia artystyczne, otrzymała:
* stałe stypendium na okres dziesięciu miesięcy w wysokości 3 000 zł;
*jednorazowe stypendium mikołajkowe ufundowane przez radnego Andrzeja Bartynę.
Emilia Boruczkowska z Wojborza, lat 15, uczennica klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, osiągnięcia sportowe:
* stałe stypendium na rok szkolny 2019/ 2020 w wysokości 3 000 zł;
* jednorazowe stypendium mikołajkowe ufundowane przez notariusz Urszulę Makarską.
Oskar Trzciński z Szalejowa Górnego, lat 18, uczeń klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, uzdolnienia naukowe:
* stałe stypendium na rok szkolny 2019/2020 w wysokości 3 000 zł;
* jednorazowe stypendium mikołajkowe ufundowane przez radną Teresę Biel-Lutosławską.
Paulina Kraj z Wojciechowic, lat 20, studentka pierwszego roku Wydziału Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego, uzdolnienia naukowe:
* stałe stypendium na rok akademicki 2019/2020 w wysokości 3 000 zł;
* jednorazowe stypendium mikołajkowe ufundowane przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Małgorzatę Pajor.
Jonasz Lewandowski z Ołdrzychowic Kłodzkich, lat 13, uczeń klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich, uzdolnienia sportowe:
* jednorazowe stypendium mikołajkowe ufundowane przez wiceprzewodniczącą Rady Gminy Kłodzko Halinę Witos;
* jednorazowe stypendium mikołajkowe ufundowane przez radnego Jana Winnickiego.
Karolina Margasińska z Ołdrzychowic Kłodzkich, lat 14, uczennica klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich, osiągnięcia sportowe:
* jednorazowe stypendium mikołajkowe ufundowane przez sekretarza Gminy Kłodzko Bożenę Simlat;
* jednorazowe stypendium mikołajkowe ufundowane przez przewodniczącą kapituły stypendialnej Mariolę Huzar.
Bartosz Polak z Żelazna, lat 16, uczeń klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, uzdolnienia sportowe:
* jednorazowe stypendium mikołajkowe ufundowane przez przewodniczącego Rady Gminy Kłodzko Ryszarda Jastrzębskiego;
* jednorazowe stypendium mikołajkowe ufundowane przez wiceprzewodniczącą Rady Mariolę Kozak.
Sebastian Polak z Żelazna, lat 18, uczeń klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, osiągnięcia sportowe:
* jednorazowe stypendium mikołajkowe ufundowane przez wójta Gminy Kłodzko Zbigniewa Tur;
* jednorazowe stypendium mikołajkowe ufundowane przez wiceprzewodniczącą Rady Mariolę Kozak.
Stypendia im. Grzegorza Ciechowskiego to program, dzięki któremu zdolna, zaangażowana społecznie młodzież z niezamożnych rodzin otrzymuje środki finansowe na rozwój swoich talentów. Unikalność programu polega na tym, że środki finansowe pochodzą od sponsorów i akcji dobroczynnych.
Gali stypendialnej towarzyszyły różnorodne działania:
*wystawa „Oko w oko z legendą Grzegorza Ciechowskiego” przygotowana według autorskiego pomysłu Ewy Włosek z biblioteki w Starym Wielisławiu
*akcja charytatywna „Jaskierek”, z której dochód wyniósł 675,00 zł
*pokaz tradycyjnych stołów świątecznych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z Bierkowic, Boguszyna, Ruszowic, Żelazna oraz zespół „Marzenie” Gminy Kłodzko
*zlot świętych Mikołajów, świątecznych aniołków, elfów i gwiazdorów
*kiermasz ozdób świątecznych
*losowanie wśród publiczności tabletu ufundowanego przez Wójta Gminy Kłodzko, który trafił do rąk pana Macieja T. oraz dwóch książek Olgi Tokarczuk „Księgi Jakubowe” ufundowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kłodzko, które wylosowały panie Katarzyna T. L. oraz Halina W.
Wielkie ukłony dla osób publicznych, radnych, urzędników, samorządów różnego szczebla. Podziękowania dla przedsiębiorców i dla każdego, kto w jakikolwiek sposób wsparł to nasze jubileuszowe przedsięwzięcie. Warto podkreślić, że Powiat Kłodzki przekazał zestaw piśmienniczy firmy PARKER, który zostanie zlicytowany podczas styczniowego Noworocznego Biznesowego Spotkania Wójta Gminy Kłodzko.
Wydarzenie przygotowała Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku, Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko oraz Urzędem Gminy Kłodzko tj. Biuro Promocji i Referat spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego.

Wydania: