Wieści z Gminy Nowa Ruda

Autor: 
inf. GNR
1powstanie klub seniora.jpg
2ODNOWA WSI W LUDWIKOWICACH K.jpg
3REMONT ZAPORY WODNEJ W DZIKOWCU.jpg
4WAKACJE Z CKGNR 4.jpg

* POWSTANIE KLUB SENIORA
Ruszyła budowa Klubu Seniora w Jugowie. Stało się to możliwe dzięki działaniom podjętym w roku ubiegłym, kiedy to zespół powołany przez wójt Gminy Nowa Ruda Adriannę Mierzejewską zajął się opracowaniem polityki senioralnej w Gminie Nowa Ruda na lata 2018-2022.
W dniu 9 sierpnia br. wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska, skarbnik Urszula Brzóska i kierownik Referatu Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego Paweł Szafran podpisali umowę z przedstawicielem Zakładu Usług Budowlanych sp. z o.o. z Barda Zygmuntem Marczakowskim na budowę obiektu.
* „ODNOWA WSI” W LUDWIKOWICACH KŁ.
W czwartek, 18 lipca w Galerii Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach Kł. zebrało się 23 włodarzy subregionu wałbrzyskiego, by z rąk wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Michała Gwoździa odebrać promesy „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Gospodarz uroczystości – wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska otrzymała 30 000 zł na modernizację ogrzewania sali wiejskiej w Sokolcu.
Spotkanie było również okazją do wręczenia promes związanych z melioracją. Również i taką pomoc w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy otrzymała Gmina Nowa Ruda na zadanie oczyszczenia i konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w Ludwikowicach Kł. Kwotę 15 000 zł odebrała Wójt, która dziękuje pracownikom referatów zajmujących się opracowywaniem wniosków, bez których pozyskanie środków nie byłoby możliwe.
* ŚWIĘTO POLICJI
W dniu 1.08.br. na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska wzięła udział w powiatowych obchodach Święta Policji w powiecie kłodzkim w Wambierzycach. W tym roku przypada szczególny jubileusz 100-lecia Powstania Polskiej Policji. W trakcie uroczystości Wójt wręczyła nagrody pieniężne dla dwóch wyróżnionych policjantek, życząc im bezpiecznej służby, przychylności, zrozumienia i życzliwości ludzkiej podczas prowadzonych działań.
- Wszystkim awansowanym, wyróżnionym i odznaczonym pragnę złożyć serdeczne gratulacje. – wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska.
* REMONT ZAPORY WODNEJ W DZIKOWCU
W tym roku zostanie przeprowadzony pierwszy etap remontu zapory wodnej w Dzikowcu. Jego zakres ma objąć prace konserwacyjne i naprawcze elementów stalowych zapory (m.in zasuwy, upusty denne i ich zamknięcia, rurociągi, wieży przelewowej i stopni włazowych), a także wykonanie elementów betonowych i umocnienie skarp. Uszczelniona zostanie również ziemna zapora czołowa zbiornika. By dokonać prac remontowo naprawczych zbiornik musiał zostać częściowo osuszony. Po wykonaniu niezbędnych napraw jego wygląd powróci do stanu pierwotnego, umożliwiającego jego lepsze wykorzystanie do celów rekreacyjnych.
Środki na realizację inwestycji wójt Gminy Adrianna Mierzejewska pozyskała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i dzięki temu z budżetu gminy zostanie wydanych jedynie 20% całkowitych kosztów zadania.
* WAKACJE Z CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA
Jak co roku w wakacje CKGNR przygotowało szereg zajęć skierowanych do najmłodszych odbiorców w różnych miejscowościach Gminy. Za nami przedstawienia teatralne, animacje, zajęcia z fotografii i malarstwa oraz warsztaty z Noworudzkimi Usługami Komunalnymi. Wszystkie zajęcia finansowane są z budżetu Gminy Nowa Ruda, a ich terminy i lokalizacje można na bieżąco śledzić na www.ckg.nowaruda.pl.
* FUNDUSZ SOŁECKI
Już po raz piąty mieszkańcy Gminy Nowa Ruda i sołtysi zostali poinformowani o wysokości funduszu sołeckiego, jaki przypada dla poszczególnych sołectw w 2020. Dla przypomnienia ilość środków wylicza się na podstawie wzoru zawartego w ustawie o funduszu sołeckim i jest zróżnicowania ze względu na liczbę mieszkańców. W związku ze wzrostem kwoty bazowej i zmianą liczby mieszkańców w 2020 dla poszczególnych sołectw przypadać będzie: Bartnica 15 221,86 zł; Bieganów 8 829,48 zł; Bożków 39 952,40 zł; Koszyn 23 571,92 zł; Czerwieńczyce 23 771,68 zł; Dworki 10 187,86 zł; Dzikowiec 39 952,40 zł; Jugów 39952,40 zł; Krajanów 12285,24 zł; Ludwikowice Kł. 39952,40 zł; Nowa Wieś Kłodzka 16 660,15 zł, Przygórze 35 677,49 zł; Sokolica 10 587,39 zł; Sokolec 26 288,68 zł; Świerki 29 045,39 zł; Wolibórz 39 952,40 zł; Włodowice 34 678,68 zł. Podstawą przyznania środków dla sołectw będzie złożenie wniosku, uchwalonego przez zebranie wiejskie. Z inicjatywą wniosku może wystąpić: sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Powinien on zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidywanych do realizacji wraz z uzasadnieniem i oszacowaniem ich kosztów, których wysokość nie może być wyższa niż przyznana dla danego sołectwa. Pamiętać należy, że realizacja zadań może wiązać się z koniecznością posiadania odpowiednich zezwoleń przewidzianych prawem. Zgłoszone przedsięwzięcie musi spełniać łącznie trzy następujące warunki tj.: mieścić się w katalogu zadań gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców, być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Zgodnie z prawem Wójt Gminy może odrzucić wniosek niespełniający wymogów formalnych. Informacje na temat terminów i miejsca zebrań wiejskich udzielane będą przez Sołtysów oraz publikowane na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie: www.gmina.nowaruda.pl/ artykul/74/2120/fundusz-solecki-na-rok-2020 oraz u pracownika referatu Oświaty i Spraw Społecznych tel. 74 872 09 33.
* PIEROGOWE LOVE
Pełnym sukcesem okazała się druga edycja festiwalu kulinarnego „Pierogowe Love”, który odbył się w sobotę 27 lipca 2019 r. w Jugowie. W parku obok siedziby Nadleśnictwa pojawiły się tłumy miłośników pierogów. Na kilkunastu stoiskach oferowano pierogi z różnym farszem: ruskie, z jagodami, truskawkami, płuckami, kaszanką, gruzińskie, z kapustą i grzybami, kurkami i kaszą orkiszową. Konsumpcji pierogów towarzyszyły występy zespołów ludowych oraz zbiórka charytatywna dla Kasi Nerkowskiej.
Na parkowych alejkach miejsce znalazły też stoiska gastronomiczne i handlowe oraz dmuchany zamek dla dzieci. Lokalny folklor został wzbogacony występem zespołu „Promienie Bełchatowa” mającego w repertuarze m.in. utwory ludowe, cygańskie i ukraińskie. Imprezę zakończył występ zespołu Magda Point, grającego przede wszystkim irlandzki folk.
* NOWY SPRZĘT W SZKOŁACH
Wójt Gminy Adrianna Mierzejewska ma przyjemność przekazania informacji o zakupie nowoczesnego sprzętu w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Doposażone zostaną szkoły podstawowe z Ludwikowic Kłodzkich, Bożkowa oraz Jugowa. Dla każdej z wymienionych placówek zostanie zakupiony komplet, składający się z trzech interaktywnych monitorów dotykowych. Nowoczesny sprzęt ma umożliwić dzieciom rozwijanie własnych kompetencji oraz przygotować młodzież do życia w społeczeństwie informacyjnym.
Poprzez zdobyte doświadczenia, uczniowie poznają jakie możliwości niesie ze sobą nowa technologia, a co za tym idzie, jak najlepiej wykorzystać zdobytą wiedzę w przyszłości. Ułatwi również pracę pedagogów, którzy wykorzystają sprzęt do realizacji programów nauczania. Gmina Nowa Ruda otrzymała również dotację celową z Ministerstwa Finansów na sfinansowanie zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia klasopracowni językowej oraz świetlicy szkolnej w szkole podstawowej nr 1 w Jugowie”. Dzięki temu szkoła zyska nową, profesjonalnie wyposażoną klasopracownię do nauki języków obcych, sprzęt dydaktyczny w postaci: tablicy multimedialnej, sprzętu audio do nauki języków obcych i mebli. Wartość zadania to 100 tys. zł. Połowa środków została przekazana Adriannie Mierzejewskiej przez premiera Mateusza Morawieckiego poprzez wojewodę Dolnośląskiego Kamila Krzysztofa Zielińskiego. Pozostała kwota została przeznaczono z budżetu gminy.
* REKORDOWE BIEGI
Sobota 10 sierpnia była świętem małych biegaczy w Gminie Nowa Ruda. Stało się tak za sprawą 4. Mini Sowy, biegu który odbył się na boisku w Ludwikowicach Kł. Dla ponad 200 dzieci, które stanęły na starcie liczyła się przede wszystkim dobra zabawa. Wszyscy uczestnicy otrzymali ręcznie robione medale z rąk wójt Adrianny Mierzejewskiej. Dodatkowo, dla trójki najlepszych biegaczy w każdej z kategorii wiekowych przewidziane były nagrody rzeczowe.
Niedziela, 11 sierpnia to wielki sukces jubileuszowego Biegu na Wielką Sowę. Bieg, który cieszy się ogromną popularnością i z roku na rok zdobywa coraz większe grono odbiorców odbył się już po raz 10. Na chwilę obecną jest rekordowym, jeśli chodzi o frekwencję wśród biegów alpejskich, tym razem na starcie stawiło się 847 zawodników z Polski i zagranicy. Na zaproszenie wójt Gminy Nowa Ruda Adrianny Mierzejewskiej wśród przybyłych gości pojawili się m.in. wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Gwóźdź, który wspólnie z panią Wójt wręczał na szczycie medale oraz senator Aleksander Szwed, który wziął udział w biegu jako zawodnik i Joanna Walaszczyk prezes Uzdrowiska Lądek Długopole Zdrój prezentująca jego walory na jednym z licznych straganów wystawienniczych. Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska serdecznie dziękuje za zaangażowanie wszystkim pracownikom Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, w szczególności dyrektor Gabrieli Buczek, koordynatorowi biegu Edwardowi Kozłowiczowi i szefowej biura zawodów Urszuli PoŸniak.
* NOWE DROGI
Wyremontowane drogi w Bartnicy i Świerkach to pierwsze efekty uzyskanych promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które Gmina Nowa Ruda otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do chwili obecnej odbudowane zostały drogi gminne o łącznej długości 2,46 km, których koszt wyniesie ponad 1,9 mln zł. W trakcie realizacji jest także drugie zadanie dotyczące dróg w Krajanowi i Włodowicach o dł. 2, 28 km i wartości blisko 2,6 mln zł. Łączny koszt obu zadań to kwota ponad 4,5 mln zł, na które wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska pozyskała aż 80% dofinansowania z MSWiA. Podpisane zostały także umowy na remonty w Bożkowie, przebudowę mostu w Świerkach i przebudowę wiaduktu obok stacji kolejowej w Bartnicy. Przy okazji informujemy, że równolegle z prowadzeniem odbioru i nadzorowaniem inwestycji, pracownicy urzędu ogłaszają kolejne przetargi w celu znalezienia wykonawców dla pozostałych zadań, na które zostały udzielone promesy z MSWiA w wysokości 8,8 mln zł.

Wydania: