Promocja powiatu kłodzkiego w Górach Orlickich

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
orlickie.jpg

W dniach 17-18.08.br. po czeskiej stronie granicy w Králíkách odbyła się duża impreza promocyjna pn. „Akcja Cihelna”. To wyjątkowe widowisko historyczne z udziałem grup rekonstrukcji historycznej, a także wielka parada, promocja sprzętu i wyposażenia historycznego oraz współczesnych pojazdów. Głównym punktem 22 edycji przedsięwzięcia był historyczny pokaz walki o twierdzę, który z wielkim rozmachem zorganizowany został 17 sierpnia br. na terenie Muzeum Wojskowego Králíky i obiektu K- S 14 „U Cihelny”. Celem organizowanego widowiska było przypomnienie walk wyzwoleńczych, które miały miejsce pod koniec drugiej wojny światowej w związku z przymuszeniem rządu Czechosłowacji do odstąpienia terenów przygranicznych (Sudety). Inscenizacje batalistyczne z udziałem grup rekonstrukcyjnych dopełniła wystawa zarówno zabytkowego jak i nowoczesnego sprzętu wojskowego oraz pokazy Zintegrowanego Systemu Ratownictwa, czeskiej Służby Więziennej, Policji Republiki Czeskiej oraz Służby Celnej. Na imprezie nie zabrakło stoiska powiatu kłodzkiego, na którym przedstawiciele Wydziału Rozwoju, Promocji i Kultury, Renata Gajek-Bogusz i Adrian Rowiński, promowali atrakcje turystyczne Ziemi Kłodzkiej. Wydane w ramach projektu „Otwarte drogi pogranicza” – foldery z opisem atrakcji turystycznych powiatu, mapy i gadżety cieszyły się dużym zainteresowaniem kilkunastu tysięcy uczestników wydarzenia, w tym mieszkańców oraz czeskich i polskich turystów pasjonujących się historią wojenną. Ziemia Kłodzka to dla licznie przybyłych na inscenizację gości bardzo atrakcyjne turystycznie miejsce, znajdujące się w pobliżu granicy i obiektów fortyfikacyjnych Gór Orlickich.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Wydania: