Ogłoszenie PGW WP

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w celu uzyskania bieżących informacji dotyczących suchych zbiorników przeciwpowodziowych będących w budowie w: Boboszowie, Roztokach, Szalejowie Górnym, Krosnowicach prowadzony jest PUNKT INFORMACYJNY.
Punkt informacyjny działa w każdy poniedziałek między godziną 12.00-14.00 w Biurze Terenowym Inżyniera Kontraktu w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Osiedle Szkolne 10 (budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej, wejście od strony ul. Strażackiej).
[Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu]
www.wody.gov.pl
P.S. Przypominamy również, że Starostwo Powiatowe w Kłodzku nie jest powiązane z budową tych zbiorników przeciwpowodziowych. Wszelkie pytania prosimy kierować wyłącznie do obsługi w w/w punkcie informacyjnym.
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Nr projektu: IBRD 8524-PL

Wydania: